Hur mår omsorgspersonalen?

För att utveckla den mest innovativa och omtänksamma välfärden behöver vi säkerställa att vi lockar, behåller och utvecklar våra medarbetare.

ANNONS
|

En viktig del i det arbetet är att säkerställa en god arbetsmiljö som, genom systematisk uppföljning, prioriteras som en framgångsfaktor i en organisation som ständigt behöver utvecklas.

I oktober 2020 antog kommunfullmäktige fem övergripande mål som skulle gälla våra medarbetare i kommunen. Dessa mål fångar upp många viktiga aspekter men för att vi ska kunna arbeta med dem måste vi ha en modell för hur vi ska följa upp dessa och aktivt arbeta med dem. Det saknas helt enkelt en enhetlig bild av hur personalen mår och hur detta står i relation till dem fem övergripande målen som kommunfullmäktige har antagit. Kommunfullmäktige måste visa handlingskraft och konkretisera viljeinriktningen med sitt beslut om arbetsmiljön.

ANNONS

Socialdemokraterna vill därför att kommunens verksamhet inom social omsorg (med fokus på nämnden för Individ och Familjeomsorg och nämnden för Vård och Omsorg) tar fram en medarbetarundersökning med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade arbetsmiljömål. Det är dags att visa handlingskraft och verka för att skapa den mest innovativa och omtänksamma välfärden vi kan här i Kungsbacka.

Ermin Skoric (S), kommunfullmäktigeledamot samt 2e vice ordförande i nämnden för Vård och Omsorg

Maj-Britt Rane Andersson (S), kommunfullmäktigeledamot samt 2e vice ordförande i nämnden för Individ och Familj

ANNONS