Hur kan detta ske i en modern it-utvecklad kommun?

Brott mot mänskliga rättigheter.
Hur kan detta ske i en modern it utvecklad kommun? Färdtjänsten.

ANNONS
|

Krångligt att veta när tillståndet löper ut. Kan löpa 1-3 år och avslutas under året. Varför kan det inte löpa kalenderår? Beställningscentralen kan inte upplysa när tillståndet löper ut. De kan inte gå in i systemet. Nähä, Kungsbacka Direkt kan inte heller upplysa och till sist personalen som har " hand om det " har inte vetskap om detta?

Så nu ska det funka att Teknik ringer till berörda tillståndshavare innan tillståndet löper ut. Jaha, då har man grovt missat att äldre inte ska svara på okända samtal och många utav kunderna har svårt att hantera sin vardag och många har godemän till stöttning. Så hur kan man tänka sig att detta ska funka?

ANNONS

Men ännu värre är att sen funkar det inte heller! Timslånga väntetider, uteblivna resor och allvarliga felkörningar. Man skyller på att gps:en gått sönder eller brist på bilar eller personal. Så himla nonchalant mot våra svaga och sköra människor.

Hur och vem upphandlar sådana här viktiga tjänster? Kompetensen, priset eller annan påverkan?

Att utsätta sina kunder, människor, för ovanstående är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter.

Här finns det något oerhört viktigt att ta tag i omedelbart.

Janne Heimbrand

Kungsbackaborna och Fullmäktigeledamot

ANNONS