Christofer Bergenblock och Jonny Cato, Centerpartiet.
Christofer Bergenblock och Jonny Cato, Centerpartiet. Bild: Pressbild

Hallands gröna näringar behöver arbetskraftsinvandringen

Centerpartiet vill se en ökning av den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel och skynda på den gröna omställningen. Inte minst Halland har en viktig roll att spela i det arbetet, skriver debattörerna.

ANNONS
|

Halland är en region med ett omfattande jord- och skogsbruk, som bidrar till Sveriges livsmedelsförsörjning, till produktion av förnybara varor och till den gröna omställningen. I dessa tider ska vi vara extra tacksamma över alla företagare inom de gröna näringarna, men tyvärr så lägger regeringen förslag som istället bidrar till att försvåra deras vardag.

Det som regeringen nu planerar att göra är att försvåra för arbetskraftsinvandring genom att införa ett lönegolv på 33.200 kronor. Detta skulle påverka ett flertal yrken inom de gröna näringarna, men även andra viktiga branscher. Det går bra att fråga vilken lantbrukare eller skogsbrukare som helst i Halland om hur lätt det är att klara personalförsörjningen eller hur realistiskt det nya lönegolvet är inom deras verksamheter.

ANNONS

Redan idag finns det krav om att den som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare ska ha en lön som är kollektivavtalsenlig. Det är bra! Kollektivavtalen är det primära instrument som används för lönereglering på̊ den svenska arbetsmarknaden. Att införa en politiskt bestämd lön riskerar däremot att påverka hela den svenska lönebildningsmodellen.

Under det senaste året har de gröna näringarna drabbats hårt av höjda priser på energi, drivmedel, konstgödsel och foder. Det var av den anledningen som Centerpartiet drev igenom det omfattande stödpaket på 3,2 miljarder kronor som började betalas ut i somras. Dessa problem kan knappast ha gått regeringen förbi, men ändå vill man göra det ännu svårare för våra lantbrukare och skogsbrukare.

Centerpartiet vill se en ökning av den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel och skynda på den gröna omställningen. Inte minst Halland har en viktig roll att spela i det arbetet. Till skillnad från regeringen så kommer vi därför att fortsätta driva på för bättre villkor för lantbrukare och skogsbrukare. För oss är det nämligen lika viktigt med de gröna näringarna efter valet som före.

Christofer Bergenblock (C), riksdagsledamot, Halland

Jonny Cato (C), migrationspolitisk talesperson

ANNONS