Hallands företag förtjänar bättre

Återigen presenterar regeringen förslag som slår mot näringslivet i allmänhet och mot de halländska företagen i synnerhet.