Halland behöver skarpare miljöpolitik

Miljöpartiet ser med oro på att Region Hallands miljöarbete fortfarande är dåligt enligt den öppna jämförelsen av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

ANNONS
|

Regionen behöver minska antalet antibiotikarecept, öka andelen ekologiska livsmedel, energieffektivisera lokaler, se över klimatpåverkan från medicinska gaser och förbättra avfallsåtervinningen. För att komma igång med detta arbetet skulle vi vilja se tydliga politiska mål och fokus på att miljöhänsyn integreras i verksamheterna.

Detta är viktiga frågor eftersom ett förebyggande miljöarbete även bidrar till hälsofrämjande arbete. Därför hoppas Miljöpartiet att styret nu tar detta på största allvar och börjar arbeta för att Halland ska bli en bra plats att leva på nu och i framtiden.

Maria Losman, MP Kungsbacka

Thomas Lundberg, MP Kungsbacka

Lisa Gillsjö, MP Falkenberg

ANNONS