Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Foto: Jonas Ekströmer / TT

Hålla budget eller följa skollagen?

Kommande kommunbudget slår hårt på skolan.

ANNONS
|

Lärare och elever påverkas. Kostnadsökningarna beräknas öka med 4,3% och kommunen skjuter till 3,9%. Då har man inte tagit höjd för kommande lönerörelse. Välfärden monteras ner, bit för bit. Mindre omsorg, mindre sjukvård, färre elever lär sig att läsa, skriva och räkna vilket också syns i PISA-mätningar. Lärare ser elevernas behov och har förslag på åtgärder, med det tillåter inte budgeten. Vi efterlever inte skrivningar i Skollagen.

Anmälningarna om hot & våld ökar, liksom den psykiska ohälsan bland unga, fler elever når inte kraven för gymnasiebehörighet, 1 av 5 lärare funderar varje vecka på att lämna läraryrket, 8 av 10 lärare upplever att de lägger alldeles för mycket tid på annat än undervisning, lärartätheten minskar och stödpersonal sägs upp samtidigt som kraven och behoven kvarstår och lärare är den yrkesgrupp i landet som har flest arbetsorsakade besvär enligt Arbetsmiljöverket.

ANNONS

I Kungsbacka har man förlängt skolåret med två dagar i grundskolan. Nationella politiker gör utspel om att förlänga skoldagen för lågstadieelever och införa mobilförbud. Vem har frågat professionen om vad som behöver göras? Ingen! Vi efterlyser satsningar på skolan. Våra barn och elever är vår framtid?

Styrande politiker, ni har två val; 1) håll era vallöften och se till att skollagen efterlevs, eller 2) var ärliga och tala om för kommuninvånarna hur verkligheten ser ut.

Sveriges Lärare Kungsbacka

ANNONS