Arkivbild.
Arkivbild.

Håll Bryssel borta från den svenska skogen

Den svenska skogen hotas av en överdriven inblandning från EU.

ANNONS
|

Den svenska skogen är inte bara en del av vårt landskap, den är en del av vår identitet och vår kultur och inte minst svensk ekonomi. Men nu hotas den av en överdriven inblandning från EU, och det är hög tid att vi tar ställning för att skydda våra skogsägares rättigheter och vår skogsindustri.

I EU-valet den 9 juni 2024 står vi inför ett avgörande val. För Sverigedemokraterna är frågan om den svenska skogen central. Vi kan inte blunda för de hot som Bryssel utgör mot vårt lands mest värdefulla tillgång.

Vi talar om två tredjedelar av Sveriges yta, ägd till hälften av 300 000 privatpersoner. Det handlar om över 120 000 människor som arbetar inom skogs- och träindustrin med hög miljömedvetenhet. Det handlar om en industri som bidrar med 190 miljarder kronor till vår ekonomi varje år. Men framför allt handlar det om vår skog, vår natur och vårt arv.

ANNONS

EU:s förordningar, såsom LULUCF inom Fit for 55, hotar att kraftigt reglera och minska det svenska skogsbruket. Detta är inte bara ett angrepp på våra skogsägare, svensk ekonomi och arbetstillfällen, det är även ett hot mot vår gröna omställning. Vi kan inte tillåta att Bryssel dikterar över vår skog, eller över vår grundlagsskyddade äganderätt.

Vi Sverigedemokrater är övertygade om att svensk skogsråvara är en nyckelfaktor i EU:s gröna omställning, skogen behövs både för att ersätta fossila material i t.ex. förpackningar och engångsmaterial men också för att klara av ett ökat träbyggande. Ett minskat uttag ur svensk skog innebär ett ökat importbehov, tror någon på allvar att träprodukter från tredje land är mer hållbart producerade än de från Sverige?

Socialdemokraterna säger sig värna de svenska skogsägarna, ändå är de villiga att ge mer makt till Bryssel. Det är dags att vi säger ifrån och tar tillbaka makten över vår skog till de som känner den bäst - svenska skogsägare.

För skogsägare och skogsindustrin betyder EU:s ökade makt högre kostnader, mer administration och ökad energiförbrukning. Det innebär regelverk som gör det ännu dyrare och svårare för dem att bedriva sitt skogsbruk på ett hållbart sätt. Det är inte bara en fråga om pengar, det är en fråga om överlevnad för skogsnäringen. För många lantbruk, framförallt i norra Sverige är inkomsterna från skogsbruket en viktig del för att ekonomin ska gå ihop. Skogen är alltså viktig även för att värna vår livsmedelsproduktion, något som med tanke på rådande omvärldsläge är av högsta prioritet.

ANNONS

Sverigedemokraterna är det enda partiet som står upp för den svenska skogens framtid. Vi är redo att kämpa för våra skogsägare, för våra skogsbygder och för vår skogs framtid. Rösta för en stark svensk skogspolitik som beslutas i Sverige. Rösta på Sverigedemokraterna i EU-valet 2024.

Beatrice Timgren (SD) Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet och kandidat till EU-parlamentet

Joacim Svensson (SD) Gruppledare Halmstad och skogsbrukare

Andreas Havasi (SD) Gruppledare Varberg

Peter Berndtson (SD) Gruppledare Laholm

ANNONS