Ge alla unga möjligheter att ta sig till sommarjobbet

Unga drabbas hårt när barnfamiljer måste prioritera i plånboken. Det är tuffa tider just nu och varje krona räknas.

ANNONS
|

Därför vill vi socialdemokrater ge ungdomar till och med 19 år fria sommarkort i kollektivtrafiken.

Sommarlovet får inte öka klyftorna. Varje ungdom ska kunna ta sig till sommarjobb, fritidsaktiviteter, stränder och träffa vänner utan att behöva oroa sig över om familjen har råd. För ungefär ett år sedan lämnade vi in en motion till Region Halland om just detta. Förslaget röstades tyvärr ned av regionfullmäktige precis innan sommaren.

Vi står inför en sommar som riskerar att bli den fattigaste på mycket länge. Många barn och unga lider av psykisk ohälsa, samtidigt som hushållskassan tryter. Det riskerar att öka utanförskapet, minska tilliten till samhället och öka rekryteringen till de kriminella gängen. Utöver fria sommarkort har Socialdemokraterna i riksdagen föreslagit tillfälligt höjda barnbidrag, studiemedel för gymnasieungdomar också under sommarlovet och en höjning av underhållsstödet. Samtliga förslag har röstats ner av regeringspartierna med hjälp av Sverigedemokraterna.

ANNONS

Vi socialdemokrater vill visa unga att vi politiker inte bara pratar för deras sak utan också är beredd att göra riktiga satsningar som påverkar dem. Ett sommarkort hade gjort skillnad för många. Inte bara här och nu utan också på lång sikt. Genom att skapa vanor av att åka kollektivt kan vi öka andelen som reser tillsammans och minska koldioxidutsläppen också i framtiden.

Region Halland har i uppdrag att arbeta förebyggande med folkhälsa och har som mål att barn och unga ska ha goda och jämlika uppväxtvillkor. Därför är det också viktigt att satsningen även gäller för de unga som reser med färdtjänst.

Ett hållbart Halland handlar om att ta ansvar socialt, klimatmässigt och ekonomiskt. Transporter står för de absolut största utsläppen i Halland. Beroendet av fossila bränslen är ett hot mot hela samhället. Att kunna ta sig till sommarjobbet och få en fot in på arbetsmarknaden skapar både framtidsmöjligheter och självförtroende.

Halland kan bättre – nu är det upp till bevis för det borgerliga minoritetsstyret om Halland ska bli den bästa livsplatsen också för unga.

Per Persson, vice ordförande Regionstyrelsens Tillväxtutskott (S)

Christoffer Johansson, vice ordförande DN Kollektivtrafik (S)

ANNONS