Hravn Forsne (M), ordförande nämnden för vård och omsorg i Kungsbacka kommun.
Hravn Forsne (M), ordförande nämnden för vård och omsorg i Kungsbacka kommun. Bild: Christian Johansson/Moderaterrna

Frågor om vård och omsorg behöver behandlas med respekt

Våra kommuninvånare förtjänar en politisk diskussion som håller bra mycket högre nivå, skriver Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för vård och omsorg.

ANNONS

1. Den senaste tidens artiklar, motioner i fullmäktige och utspel om vård och omsorg är anmärkningsvärda i sin brist på verklighetskoppling, brist på kritisk granskning och okunnighet.

2. Flera politiska partier uttrycker sig i tidningarna kontinuerligt och får uppmärksamhet i frågor som för länge sedan antingen är avgjorda eller inte ens möjliga. Dessa politiker läser inte, de frågar inte utan de spekulerar helt löst. Det är oseriöst att bygga politik på vad någon på gatan har sagt utan att ens ha tagit del av en enda handling, ett enda dokument, en enda budget eller utlåtande från revisionen, IVO eller Socialstyrelsen. Nämnden för vård och omsorg har en budget på över en miljard kronor, 11 boenden med drygt 750 lägenheter, 3 000 personer som vi tar hand om, 1 500 anställda, över 550 000 timmar hemtjänst varje år och en myriad av lagar, regler, förordningar och krav på oss. Det minsta man kan kräva av politiker som ämnar styra över detta är att de förstår att om de bygger sin politik på en enskild persons tyckanden kan de inte bete sig rättssäkert mot de andra. Varje person de lovar en fördel till är en annan de tar ifrån och det kommer alltid bli den svagare som kommer få det sämre. Tro aldrig något annat när det är rättssäkerheten som står på spel.

3. Det första en seriös människa gör när man tänker på något är inte att skriva till tidningen utan det är att kolla upp hur läget ser ut och då kan man fråga kommunen. Kungsbacka direkt med nummer 0300-834000, info@kungsbacka.se, chatta på kungsbacka.se eller komma in till stadshuset och prata med människor som kommer hjälpa dig direkt. Samtliga nummer till politiker och deras mejladresser finns på hemsidan. Innan man uttalar sig på ren spekulation går det ytterst bra att kolla upp det som professionella tjänstemän har tagit fram som underlag.

4. Ett antal påståenden har stått i media, till exempel att folk har kylar som inte har någon plats, att vi kommer ge folk kall mat och att vi kommer lämna personer med behov därhän. De som inte har kylar stora nog får fler leveranser, de som vill ha blandat färdigmat och ingredienser får det, de som inte klarar av att bo hemma får en plats på ett vård- och omsorgsboende. Vi tar vartenda problem som kommer in på yttersta allvar. När något händer tar vi itu med det omedelbart. Vi är stenhårda på vad nämndens uppdrag är; att se till att lagar följs, att se till att budget hålls och att se till att de folkvaldas mål uppfylls. Den som tror att en nämnds arbete är att göra något annat behöver visa lite mer engagemang och åtminstone läsa det två sidor långa dokumentet om vad nämndens uppgift är. Klarar personen inte det kommer den inte kunna använda de redovisningar, rapporter, lagar, förordningar och styrdokument som reglerar resten av vår verksamhet. För övrigt kallas ingen för brukare längre, vi tog bort det begreppet i oktober 2019.

5. Det är anmärkningsvärt att tidningarna i Kungsbacka ofta använder fel begrepp, låter åsikter stå helt oemotsagda och inte ställer kritiska frågor till negativa uttalanden om verksamheten. Det finns ett ansvar att skildra på ett sätt som informerar som de lokala medierna i Kungsbacka inte lever upp till. Framförallt under ett valår bör journalistiska principer om balans, opartisk vinkling och relevans vara än mer viktiga. Flera gånger har båda tidningarna publicerat rena partsinlagor från människor i fackförbund, politiska partier och individer med koppling till lobbande föreningar utan en enda kritisk motfråga. Nej vi kommer inte skära ner på personal under sommaren, nej undersköterskor i Kungsbacka har inte en sämre löneutveckling utan är 8:e bäst betalda av Sveriges 290 kommuner och de är 92 procent av personalen. Nej vi kommer inte låta dementa människor ta hand om matlagningen själva och nej, vi gör inga nedskärningar, vi satsar mer än någonsin från Alliansen och stärker upp budgeten för att möta att fler blir äldre och har mer behov av omsorg.

6. Våra kommuninvånare, oavsett om de eller deras anhöriga har ett behov av vård och omsorg, förtjänar en politisk diskussion som håller bra mycket högre nivå än mycket man idag ser bland insändare och andra utspel. Medierna i Kungsbacka bör göra mer för att ställa de som uttalar sig till svars och bör fråga hur politiken tänker hantera att det är 70 procent fler som är över 80 år i kommunen 2030 och vad det innebär för hemtjänsten. Hur ska den största reformen av svensk sjukvård, God och nära vård, hanteras av kommunen för att den ska leva upp till dess ambition att flytta vården närmare de som behöver den. Vad ska egentligen ingå i en skälig levnadsnivå och vilken syn ska vi ha på hur det är att leva med behov i Sverige. Alla dessa frågor är ytterst allvarliga och behöver behandlas med respekt och ödmjukhet. Inte spekulation och fritt fabulerande.

Hravn Forsne (M), ordförande i nämnden för vård och omsorg

LÄS MER:Vardaga får fortsätta trots massiv kritik – beslutet anmäls: ”Fruktansvärt”

LÄS MER:600 miljoner i överskott – men spariver hos de styrande politikerna

LÄS MER:Klart: Kungsbacka kommun inför språktester för ny personal

ANNONS