Agneta Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti.
Agneta Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti. Bild: Mats H Ljungqvist

Frågetecken efter rapport om digitala måltidsinköp

Efter att ha läst rapporten ”Uppföljning digitala inköp och måltider” finns det många frågetecken.

ANNONS
|

I sammanfattningen står bland annat: ”En utvärdering skulle göras efter en tid för att utreda om och i vilken utsträckning de förväntade nyttor avseende ökad valfrihet, självständighet, delaktighet samt trygghet för den enskilde upplevts ha ökat”. (Här tar man tydligen redan innan enkätundersökningen genomförts, för givet att inget har minskat).

Det står också att frågorna till denna undersökning togs fram i samråd med pensionärsorganisationer. Skulle vara mycket intressant att läsa frågorna.

Det har hela tiden från både nämnden samt förvaltningen Vård & Omsorg utlovats att 100 omsorgstagare skulle intervjuas, men endast 77 personer svarade. Varför tog man inte fram 23 nya namn? 77 personer av 460 personer som vid tillfället då undersökningen genomfördes intervjuades, det kallar inte jag omfattande utvärdering. Dvs ca 17% har svarat (eller fått möjligheten) om jag räknat rätt.

ANNONS

Resultatet av telefonintervjuerna visar att ca 75% av de tillfrågande hade haft Digital inköp och Måltider i 5-6 månader och ca 25% endast har haft Digitala inköp och Måltider och inte haft leverans av mat tidigare.

Hur tolkar man detta? Är de 25% som inte haft servicen tidigare, inte jämförbara? Resultatet visar på att 94% av de intervjuade får hjälp på något sätt av hemtjänsten, 6% kan beställa själva eller med hjälp av anhöriga. Det innebär väl ingen självständighet när 94% behöver hjälp med att beställa. Innebär alltså ingen effektivitetsökning då man gör som man alltid gjort. Den ”tidsbesparing” för hemtjänstpersonalen som ansvariga talat vitt och brett om, går nu åt till att sitta med en dator/padda och visa massa kort på mat och 77 sorters glassar.

Då den kylda maten inte innehåller färska grönsaker eller andra extra tillbehör får nu hemtjänster hacka/skiva samt tillsätta detta. Nya arbetsuppgifter för hemtjänstpersonalen blir att lära omsorgstagarna använda digitala verktyg. Förvaltningen ser att i de svar som omsorgstagarna lämnade på frågorna har det varit stora svårigheter för omsorgstagarna att förstå frågorna och möjligheten hos omsorgstagaren att svara på frågorna varierar stort. Detta påverkar resultatet och möjligheten att skapa en helhetsbild och dra slutsatser. Det har även tagit lång tid att genomföra intervjuerna och krävt mycket resurser. Hoppas att ni vid kommande "utfrågning" anlitar ett företag med bättre kompetens att genomföra denna typ av enkätundersökning. Blir även då intressant att få veta hur många som fortfarande använder tjänsten samt om andelen som klarar att beställa själva har ökat.

ANNONS

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS