Fortsätt hjälpa Sveriges vilda bin i din trädgård – dina insatser ger resultat, skriver Naturskyddsföreningen i Kungsbacka.
Fortsätt hjälpa Sveriges vilda bin i din trädgård – dina insatser ger resultat, skriver Naturskyddsföreningen i Kungsbacka. Bild: Svenska naturskyddsföreningen

Fortsätt hjälpa Sveriges vilda bin i din trädgård

En tredjedel av Sveriges vilda bin är hotade.

ANNONS
|

Därför har Naturskyddsföreningen kampanjat för våra vilda bin i flera års tid genom att bland annat uppmuntra privatpersoner att sätta upp bihotell i trädgården eller sluta klippa en del av gräsmattan. Nu visar flera studier att insatserna har gett resultat – och att det är värt att fortsätta hjälpa bina.

Sedan 2018 har Naturskyddsföreningen kampanjat för våra vilda bin. Utan deras naturliga pollinering kan inte naturen bli lika blomstrande som idag. Bina är även viktiga för matproduktionen – ungefär en tredjedel av all mat som produceras är till någon del beroende av insektspollinering. Därför är det problematiskt att en tredjedel av Sveriges biarter är rödlistade.

ANNONS

Genom små insatser i din trädgård kan du göra stor skillnad. En enkel åtgärd som gynnar den biologiska mångfalden och dina grönsaksskördar är att sätta upp ett bihotell i din trädgård. Andra åtgärder är att plantera bivänliga blommor, och att sluta klippa en del av gräsmattan för att i stället låta den växa ut till en äng.

Nu visar flera studier att insatserna har gett resultat för bina. En studie från Lunds universitet visar till exempel att de privatpersoner som har gjort insatser i sin trädgård har kunnat observera fler bin över tid och fått en mer blommande trädgård. Bäst resultat har uppnåtts bland dem som anlagt en äng med ett större antal blommande växtarter. Bihotell med max en centimeter i diameter vid bohålen har även blivit mer populära.

Det du gör i din trädgård gör alltså skillnad. Vi hoppas att detta ger fler privatpersoner motivation att hjälpa Sveriges bin ytterligare. Det är viktigt att inte ge upp efter något år eftersom åtgärderna blir bättre över tid. Välj gärna ekologiska växter.

Var med och stärk den biologiska mångfalden och få en vackrare trädgård på köpet!

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka

ANNONS