För ett tryggare Kungsbacka

Problemen i kommunen kommer bara att växa sig starkare, om vi inte agerar beslutsamt för att bryta utvecklingen, skriver företrädare för Medborgerlig samling.

ANNONS

Otryggheten har ökar i det svenska samhället, år efter år. Kungsbacka är dessvärre inte något undantag. Gäng bildas och samlas på olika platser i kommunen, droghandeln växer, rädslan att vistas ute nattetid avskräcker allt fler att röra sig som man önskar. Problemen i kommunen kommer bara att växa sig starkare, om vi inte agerar beslutsamt för att bryta utvecklingen.

Polisen har det övergripande ansvaret för att hålla ordning och skapa trygghet för alla medborgare. Men som vi alla vet är polisens resurser knappa, det finns inte möjlighet att finnas på plats överallt där behov finns. Vi som samhälle behöver ta ett gemensamt ansvar för att öka vår trygghet. Tomma gator och torg ger utrymme åt kriminella individer att agera. Vi behöver därför bli synliga, vi alla som vill leva i ett öppet och tryggt Kungsbacka.

Medborgerlig samling vill se ett ökat samarbete. Nattvandrare, föräldrar på stan och polisens volontärer är bara några organisationer som arbetar för en lugn och säker utemiljö. Kungsbacka kommun bör göra allt för att underlätta samverkan för dessa organisationer. Vi kan dock inte förlita oss på att dessa hjältar på sin fritid löser problemet med otrygghet. Kommunen bör därför också satsa på att anställa kommunala väktare och ordningsvakter. Med många gemensamma krafter blir vi starka och når målet, Hallands tryggaste kommun.

Medborgerlig samling vill att fler trygghetskameror sätts upp. Med god bildkvalitet kan personer identifieras vilket underlättar polisens arbete. Givetvis ska denna information sparas endast under en begränsad tid och gallras ut löpande.

Vi anser även att en bättre belysning gör att utemiljöer upplevs som tryggare. Ovanstående satsningar ser vi som en nödvändighet, främst kring resecentrum runt om i kommunen samt andra centrala platser.

Trygghet uppnår vi tillsammans, i ett starkt och varmt samhälle, präglat av omtanke och respekt.

Bengt Löf

Mathias Bjerstaf

Christian Lundqvist

Medborgerlig samling Kungsbacka

LÄS MER:Medelålders män dominerar listorna till regionvalet

LÄS MER:Stöd till de som verkligen har behovet

LÄS MER:Partiledare besökte Kungsbacka: ”Starkt fäste”

ANNONS