Sveriges lärare uppmärksammar friskfaktorer.
Sveriges lärare uppmärksammar friskfaktorer. Bild: Robin Aron

Fokus på friskfaktorer i lärarbranschen

I samband med Världslärardagen 5 oktober uppmärksammar Sveriges Lärare åtta friskfaktorer som ger en god arbetsmiljö och som kännetecknar arbetsplatser med låg sjukfrånvaro.

ANNONS
|

• Ett närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

• Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

• En välutvecklad kommunikation och feedback

• Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

• Ett väl fungerande rehabiliteringsarbete

• En rättvis och transparent organisation

• Kompetensutveckling och möjlighet till anpassning och byte av arbetsuppgifter

• Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

I alla verksamheter finns arbetsmiljörisker. Men genom att arbeta förebyggande tillsammans på arbetsplatsen kan vi undvika att riskerna leder till ohälsa. Ett sätt är att arbeta med friskfaktorer.

Många chefer och skyddsombud upplever att de måste springa och släcka bränder allt för ofta. Vi behöver ställa om arbetsmiljöarbetet till att främja och förebygga.

ANNONS

När en organisation arbetar för att uppnå dessa friskfaktorer upplever medarbetare att arbetsmiljön blir bättre och sjuktalen minskar. Därför är det en god idé att låta dessa friskfaktorer vara vägledande i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar och arbetet ska anpassas för att möta människors förutsättningar. Att ha fungerande rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering, som alla känner till, är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och även en av friskfaktorerna.

Sveriges Lärare Kungsbacka

ANNONS