Genrebild.
Genrebild. Bild: Henrik Montgomery/TT

EU – den mest betydelsefulla miljöorganisationen i världen

Klimatförändringarna måste stoppas. Redan i dag påverkar jordens allt varmare klimat och extremväder miljontals människor världen över. Globala problem måste lösas med globala lösningar. Om vi inte lyckas ställa om så kommer det att få förödande konsekvenser, även för oss. EU är idag utan tvekan den mest betydelsefulla miljöorganisationen i världen. Liberalerna menar att EU måste ta en starkare ledning i klimatarbetet.

ANNONS
|

EU har robusta mekanismer och verktyg för att utforma och genomföra effektiv miljöpolitik. Medlemstaterna i EU är enade om ambitiösa mål för att skydda miljön och bekämpa klimatförändringar. EU:s långsiktiga mål är att vara klimatneutralt år 2050.

Liberalerna arbetar aktivt för att stärka unionens klimat- och miljöpolitik. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro har exempelvis varit avgörande i den nya batteriförordningen med högre krav på återvinning och spårning. Liberalerna har också tagit en ansvarsfull roll för att rädda strömmingen vars bestånd är hotat.

Genom att införa lagstiftning som främjar förnybar energi, energieffektivitet, och hållbar konsumtion och produktion, har EU bidragit till att driva på förändringar både inom medlemsländerna och globalt. Men mer behövs.

ANNONS

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet på flera miljoner år. Det är helt avgörande att snabbt ställa om från fossila bränslen och det måste gå snabbt. Därför vill Liberalerna införa en europeisk koldioxidskatt. De som släpper ut mer - ska få betala mer. Att vara klimatsmart måste löna sig.

Genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd och incitament för gröna investeringar har EU bidragit till att främja övergången till en mer hållbar ekonomi. Liberalerna har varit en kraftfull röst för att driva fram dessa lagar och regleringar, och har arbetat för att säkerställa att de är ambitiösa och effektiva.

Vi måste sluta använda fossila bränslen, börja fånga och lagra koldioxid i stor skala och fortsätta binda kol i skog och mark. Tillgången på fossilfri energi är grunden i klimatomställningen. Klimatarbetet behöver även de mest kraftfulla verktyg för förändring vi känner – innovation, entreprenörskap och frihandel.

För att vi ska nå målet att vara klimatneutrala 2050 behövs rejäla krafttag. Liberalerna kommer att driva på utvecklingen mot en fossilfri framtid och ett klimatneutralt EU. Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Då kommer din röst att spela roll.

Simona Mohamsson (L), Kandidat till Europaparlamentet

Filip Zackrisson (L) Kandidat till Europaparlamentet, Varberg

ANNONS

Hanna Schölander (L) Kandidat till Europaparlament, Kungsbacka

ANNONS