Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Henrik Björnsson

EU behöver mer samarbete och liberal politik

Liberalerna är Sveriges mest europavänliga parti. Det är ingen hemlighet att Europeiska Unionen står inför en rad utmaningar. Från ekonomiska utmaningar, organiserad brottslighet, till migrationsfrågor och klimatförändringar. Det är komplexa frågor som kräver innovativa och modiga lösningar och samarbete.

ANNONS
|

Liberal politik behövs för att öka tillväxten, skapa arbetstillfällen och välstånd i hela Europa. Genom att underlätta handel, investeringar och entreprenörskap kan EU öka sin globala konkurrenskraft och säkerställa välstånd för alla sina medborgare. Liberalerna vill att Sverige går med i Eurosamarbetet. Den svenska kronan är svag och har varit det under en lång tid. När EU förhandlar om ekonomiska frågor får Sverige inte sitta med vid förhandlingsbordet. Vi kan inte fortsätta stå utanför valutasamarbetet, vi måste sitta med och påverka.

EU behöver ta ledningen i kampen mot klimatförändringarna. Genom att främja grön teknik, hållbara energikällor och koldioxidreduktion kan EU minska sina klimatavtryck och driva på för att rädda vår planet för framtida generationer. EU är en stor internationell aktör, det är genom EU vi kan göra rejäla avtryck. Klimatfrågan är en kris, men det är också en möjlighet. Liberalerna vill ta den möjligheten och EU ska leda omställningen.

ANNONS

Med rätt verktyg kan EU bidra till att stoppa gängen och den organiserade brottsligheten här i Sverige. Liberalerna vill därför kraftigt förstärka EU:s gemensamma brottsbekämpning, med gemensam polis, åklagare, gränsskydd och underrättelsetjänst. Vi vill inrätta en operativ EU-polismyndighet som kan utreda brott där flera länder är inblandade. EU:s åklagarmyndighet ska ges mandat att hantera gränsöverskridande brottslighet och väcka åtal i svensk domstol.

En röst för Liberalerna är en röst för demokrati och öppenhet. Det är en röst för varje individs rätt att få älska den man vill, rätten till din kropp samt rätten att få vara den du är.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, din röst spelar roll.

Karin Karlsbro (L), Europaparlamentariker och toppkandidat till Europaparlamentet

Simona Mohamsson (L), Toppkandidat till Europaparlamentet

Filip Zackrisson (L), Kandidat till Europaparlamentet från Varberg

Hanna Schölander (L), Kandidat till Europaparlamentet från Kungsbacka

ANNONS