Ett sätt för SD att vilseleda om personalpolitiken

Redan den 16 februari 2022, i samband med sammanträdet för Vård och Omsorg, signalerade Socialdemokraterna om att bemanningsförstärkning för Vård och Omsorgsverksamheten behövde göras, vid den tiden motsvarande 20 miljoner kronor.

ANNONS
|

Även mer tid för hemtjänstinsatser, för att komma ifrån minutstyrningen, motsvarande 10 miljoner kronor tillsammans med andra insatser. Detta sa Sverigedemokraterna nej till. SD röstade alltså nej! Det framgår med all världens tydlighet i protokollet då vi begärde votering för att parterna skulle bekänna färg. Vi la redan då en reservation som tydliggjorde att en volymkompensation på 50%, som har varit standard för Alliansen och som SD som inte protesterade mot, inte är hållbar.

Att nu komma med en idé om en kriskommission är ett sätt vilseleda personal inom Vård och Omsorg samt andra väljare i Kungsbacka om vilka ställningstaganden som Sverigedemokraterna har bidragit till de senaste åren inom äldreomsorgspolitiken. Har man tid och går igenom protokollen de senaste två åren skulle varje SD-väljare baxna. Era ställningstaganden har varit allt annat än gynnsamma för en hållbar personalpolitik de senaste åren.

ANNONS

Att nu komma med ”lösningar” för något ni inte brydde er om då när vi flaggade är anmärkningsvärt. Dessutom valde ni att avstå när Socialdemokraterna begärde en medarbetarundersökning av fysisk och psykosocial arbetsmiljö till hösten 2023 i samband med sammanträdet den 20 april.

Ett tips, tillsätt en kriskommission för att komma underfund med varför ni säger en sak i media men agerar på ett annat sätt i nämnden för Vård och Omsorg. Ni försöker agera ”opposition” men vill samtidigt närma er Moderaterna och blidka varandras politiska agenda, det ekvationen går inte ihop och det ser Kungsbackas invånare och även vi i politiken.

Ermin Skoric (S)

2e vice ordförande i nämnden Vård och Omsorg

ANNONS