Magdalena Sundqvist, Oppositionsråd (S) och Johan Tolinsson, Andre vice ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola (S).
Magdalena Sundqvist, Oppositionsråd (S) och Johan Tolinsson, Andre vice ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola (S). Bild: Pressbild

Ett mycket märkligt och inte sanningsenligt påstående

Under förra veckan kom regeringen med beskedet att offentlighetsprincipen inte ska gälla friskolor. Den anledning som anges vara tyngst vägande är att det kommer att bli för belastande för mindre friskolor. Detta blir ett mycket märkligt och inte sanningsenligt påstående då just de små friskolornas ”Idéburna Skolors Riksförbund" anser att offentlighetsprincipen ska vara självklar även för friskolor.

ANNONS
|

Eftersom det tyngsta argumentet regeringen lägger fram som grund till beslut inte håller, kvarstår frågan om varför friskolor inte ska omfattas av offentlighetsprincipen. Att friskolor undantas från offentlighetsprincipen och reell insyn är anmärkningsvärt då friskolorna är skattefinansierade myndighetsutövare. Det blir också svårt för elever och vårdnadshavare att faktiskt veta vad det är för skola man väljer. Frågor som ”Hur stor andel lärare är behöriga?” och ”Hur många elever blir godkända i olika ämnen?” blir obesvarade. Med andra ord försämras förutsättningarna för det som var hela grunden för friskolesystemet, valfriheten. För Socialdemokraterna är frågan om offentlighetsprincipen i friskolor självklar, den är grunden för en jämlik skola där verklig valfrihet råder.

ANNONS

Det är inte bara Socialdemokraterna som tycker så här, stödet från det svenska folket har blivit allt starkare i frågan. Det börjar bli uppenbart att offentlighetsprincipen är en avgörande pusselbit för att uppnå en jämlik kunskapsskola. Tillbaka till den verkliga anledningen som regeringen har för att besluta att offentlighetsprincipen inte ska gälla friskolor. För att hitta den anledningen behöver vi identifiera vilka det är som faktiskt drar vinstlotten när offentlighetsprincipen inte ska brukas.

De som drar hem storvinsten är självklart de koncerner som driver skolor i ren vinstjakt. Den gruppen gynnar regeringen med sitt beslut. Inte elever, inte lärare, inte idéburna friskolor och inte valfriheten. Nä, tillbaka till ritbordet och gör om, skapa en jämlik kunskapsskola med valfrihet på riktigt.

Magdalena Sundqvist, Oppositionsråd (S)

Johan Tolinsson, Andre vice ordförande i nämnden för Förskola och Grundskola (S)

ANNONS