En socialtjänst i förändring

De senaste åren har varit tuff I Sverige för socialtjänsten.

ANNONS
|

Ökad brottslighet som gått ner i åldrarna. Tonårspojkar agerar torpeder åt grovt gängkriminella.

Kungsbacka kommun är rätt så förskonad men givetvis inte opåverkad.

Det sker också kampanjer mot socialtjänsten. Bland annat falska påståenden om att barn lättvindigt omhändertas, vilket givetvis inte underlättar arbetet.

Narkotika finns det mycket av och trenden att partyknarka, även i Kungsbacka, framför allt med kokain, föder de gängkriminellas fickor med ännu mer pengar.

Regeringen har tillsatt ett antal utredningar vad gäller brott och straff och riksdagen har hunnit fatta en del beslut.

Allt i syfte att brott ska ge straff men också möjlighet att välja annan väg i livet. T.ex utreds ungdomsfängelser inte minst på grund av att dagens statliga institutionsvård (SIS) har misslyckats fullständigt.

ANNONS

Men det räcker inte att bara se över straffen, strafftider och kriminalisera nya saker.

Det finns till exempel förslag att förändra HVB hemmen och att ge barn som omhändertas ökad rätt och stöd.

Under 2024 presenterar regeringen en ny socialtjänstlag med mål att träda ikraft sommaren 2025. Regeringen har också avsatt pengar för genomförandet. Mellan 2024-2028 är summan cirka 8 miljarder.

Socialtjänsten måste skifta fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Det kan innebära att socialtjänsten kan komma erbjuda nya former av verksamhet, lätta att nå som unga kan få förtroende för.

I Kungsbacka samarbetar socialtjänsten, inom Individ & Familjeomsorg nära med Kultur & Fritid. Man kan inte heller nog betona skolans viktiga roll att upptäcka ungdomar med riskbeteende. Att öka samarbetet med andra huvudmän blir viktigt. Speciellt som flera av de hinder till samverkan som sekretess utgör idag, tas bort.

Den nya lagen kommer ge socialtjänsten stöd att arbeta på ett nytt sätt.

Som regeringen själv beskriver det:

”NU påbörjas omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.”

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Nämnden Individ & Familjeomsorg

Kungsbacka

ANNONS