Genrebild.
Genrebild. Bild: Stig Hedstrom

En skola värd namnet

Skolan har i takt med att resultaten blivit sämre även blivit en otryggare plats att vistas på, för såväl elever som lärare, skriver företrädare för Medborgerlig samling.

ANNONS

Den svenska skolan står inför många utmaningar. I åratal har skolresultaten försämrats och otryggheten för eleverna ökat. Vi behöver ta krafttag för att påbörja resan tillbaka till en skola värd namnet.

Allt fler obehöriga lärare anställs idag under korta perioder och omsättningen bland personalen är oroväckande hög. Detta faktum gör det svårt för skolorna att skapa en långsiktig positiv utveckling. Medborgerlig samling vill i Kungsbacka arbeta för att andelen behöriga lärare ska öka i samtliga kommunens skolor. För att nå dit kommer det behövas en ordentlig uppvärdering av läraryrket, lärares ställning i samhället behöver stärkas. Vi måste framöver se till att lärare ses som auktoriteter igen. Detta kommer på sikt att vara grunden till att fler elever får ro att studera och öka sina kunskaper och analysförmåga.

Högpresterande elever behöver stimuleras och motiveras i sina studier genom att det skapas utmaningar åt dem. Elever med behov av stödinsatser måste dessutom få sina behov tillgodosedda. För att uppnå att samtliga elever utvecklas utifrån sina personliga förutsättningar förordar Medborgerlig samling nivågruppering där elever med liknande förmågor utvecklas tillsammans. Om skolan hade släppt sitt fokus på jämlikhet i utfall och istället eftersträvar maximal total kunskapsöverföring så hade vi fått se en ordentlig förbättring av resultaten i den svenska skolan.

Skolan har i takt med att resultaten blivit sämre även blivit en otryggare plats att vistas på, för såväl elever som lärare. Mobbning mellan elever, hot mot lärare samt drogförsäljning i skolans lokaler är dessvärre vardag i många av Kungsbackas skolor. Medborgerlig samling vill att samarbetet mellan skola och polis utökas för att stävja drogproblemen.

Skolan skall i korthet präglas av maximal kunskapsöverföring, behöriga och kompetenta lärare samt en trygg skolmiljö framöver.

Christian Lundqvist

Mathias Bjerstaf

Bengt Löf

Medborgerlig samling Kungsbacka

LÄS MER:MED sikte på Hallands lägsta skatt

LÄS MER:Stöd till de som verkligen har behovet

ANNONS