En högtidsdag som måste firas varje år

Den 8 mars är en högtidsdag som måste firas varje år!
Initiativet till Internationella Kvinnodagen togs vid en kvinnokonferens 1909 i Köpenhamn.