En fråga till våra folkvalda politiker

När man idag besöker vänner på sjukhus/äldreboende/korttidsboende i Kungsbacka centralort är det avgiftsbelagda parkeringar på de flesta ställena.

ANNONS

Vore det inte rimligare om dessa parkeringar kunde göras kostnadsfria, via P-skiva, med max två timmars gratis parkering, för att undvika missbruk med alltför lång parkeringstid.

Parkeringen i sig är inte dyr, men om man missar betalning eller parkeringstid, blir det en stor kostnad.

Vi vet ju alla att gemenskap skapar livsglädje.

Två timmars gratis parkering för att besöka sjuka och gamla – är detta för mycket begärt?

Kenneth Thorén Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS