Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Håkan Johansson

Eldningsförbud slår gnistor

Visste du att det numera är olagligt att elda trädgårdsavfall i Kungsbacka?

ANNONS
|

Oavsett hur stor din fastighet är eller hur dina förutsättningar ser ut får du inte längre lov att elda trädgårdsavfall på din egna mark. Alla grenar, pinnar, stormskadade träd och gamla julgranar ska samlas in till kommunen. Enligt Naturvårdsverkets stelbenta tolkning av EU:s avfallsförordning ska är detta nu förbjudet. Man ska ”prioritera materialåtervinning”.

Vid första anblick kan man tycka att det låter bra. EU behöver bli mer cirkulärt. Det hade säkrat råvaror, gjort oss mer resilienta och bidragit till att minska utsläppen. Återvinning ska prioriteras i avfallshantering för avfall är trots allt en resurs i sig. Men, att Naturvårdsverkets tolkning resulterar i att både hushåll och företag omfattas av ett totalt eldningsförbud tycker vi är fel väg att gå.

ANNONS

Det här är ett av många exempel på hur EU-förordningar, som haft goda intentioner, slår helt fel när svenska myndighetsjurister får lägga sig i. I Sverige är det riksdagen som stiftar lagar och myndigheterna som tillämpar dem. Det är det som utgör kärnan i den svenska demokratin. Det ligger på regeringen och riksdagen att fatta tydliga beslut så att våra myndigheter kan tillämpa besluten i enlighet med de framröstade partiernas vilja. Men den svenska myndighetskulturen verkar istället gå ut på att tolka beslut så långtgående som möjligt. Man bortser dessutom, allt för ofta, från dess praktiska inverkan på svenska medborgare. Medborgarperspektivet tycks vara helt bortglömt i Myndighetssverige.

Varken riksdag eller regering har heller möjlighet att tillrättavisa Naturvårdsverket för denna vansinniga tolkning av avfallsförordningen. Ministern har ett verktyg – regleringsbrevet. Dokumentet som ska styra myndighetens förfarande. Ministern kan alltså skriva in att myndigheten inte ska övertolka förordningar men mer detaljerat än så hade uppfattats som ministerstyre – vilket är olagligt i Sverige.

Vi kommer inte vinna några guldstjärnor för att vi inför EU’s tuffaste regelverk och ett generellt förbud mot att elda i Sverige. Det riskerar bara förtroendet för EU, för politiken, för svenska myndigheter och svensk lag.

Helena Storckenfeldt (M)

ANNONS

Riksdagsledamot Halland

Niclas Nilsson (M)

Ordförande Miljö & Hälsoskydd Kungsbacka

ANNONS