Arkivfoto
Arkivfoto Bild: annam

Elda inte upp skogen som fordonsbränsle

Det skriver Tomas Thorvaldsson, f.d. professor i Fysik, och Kristdemokrat, i en insändare om miljöbränslen.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Våra levande träd är en mycket effektiv kolsänka genom att de tar upp koldioxid och ger oss syre i utbyte. Att då elda upp träd som tillsats i våra fordonsbränslen är ett feltänk av stora mått.

Genom den s.k. reduktionsplikten sker en stor inblandning av biodrivmedel i våra fordonsbränslen, särskilt för diesel. Genom att utge dem som hållbara och därmed bidra till bättre klimat och miljö ska vi förledas att tro att vi gör en insats för klimatet.

En stor del av de tillsatser som görs i våra fordonsbränslen kommer från skogen, i form av skogsavfall som toppar, grenar och till viss del stubbar. Men även stammar används, idag kommer ca en tredjedel av skogsråvaran därifrån. Genom diverse energi- och kemikaliekrävande processer kan man sedan få fram olika typer av biodrivmedel att blanda i våra normala fossila bränslen. Framställningsprocessen gör att dessa tillsatsmedel blir avsevärt dyrare än fossila bränslen och samtidigt har de sämre energiinnehåll. Något som väl knappast någon undgått att märka vid macken.

Vid förbränning som fordonsbränsle avger tillsatserna koldioxid, i värsta fall lika mycket som vanligt bränsle. Att det klassas som hållbart beror på att det förutsätts att man återplanterar skog i samma mängd som används. På så sätt får man ett hållbart kretslopp är det tänkt.

Kruxet är som alla vet att man eldar upp ett träd på några timmar men det tar decennier innan ett återplanterat träd återfår den dimension som det hade innan det fälldes. På kort sikt får man då en ökad miljöbelastning i stället för en vinst. Vi får samma koldioxidutsläpp men inget upptag från det avverkade trädet, mycket långsam återväxt av det förhoppningsvis återplanterade trädet och en stor påverkan på den biologiska mångfalden i det avverkade skogsområdet.

Vår skog är en mycket betydelsefull råvara inom byggnadsindustrin, möbelindustrin och textilindustrin. Elda inte upp den som fordonsbränsle till ringa klimatnytta!

Tomas Thorvaldsson, f.d. professor i Fysik, och Kristdemokrat

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS