Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Henrik Björnsson

Du möter EU varje dag

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Valdeltagandet brukar vara mycket lägre än valen till riksdag, region och kommun.
Konstigt egentligen då EU har stor påverkan på vår vardag.

ANNONS
|

I valkampanjen finns de dem som vill ha ett Swexit. Att Sverige precis som Storbritannien ska lämna EU. Britterna ser nu resultatet av att de står ensamma. Både import och export har minskat då det blivit krångligt att inte ha fri rörelse för varor. Det som var ett av de viktigaste argumenten, att stoppa invandringen, har istället blivit en ökad invandring, inte minst i små båtar över engelska kanalen. I en opinionsmätning i slutet av 2023 ville en klar majoritet av britterna gå med i EU igen.

En av de viktigaste frågorna är klimatförändringarna och åtgärder mot dessa. Utsläpp stannar inte vid gränsen och det är endast tillsammans med andra EU länder vi gemensamt kan lösa frågan.

ANNONS

I valkampanjen finns de som vill göra EU mindre. Men vad ska EU inte göra som man gör idag? Inte gemensamt stödja Ukraina? Inte gemensamt arbeta med miljöfrågor? Inte gemensamt arbeta för djurskyddet? Ta bort bestämmelsen att telefoni, så kallad roaming, inte ska kosta lika mycket oavsett i vilket land man ringer i?

Liberalerna vill öka samarbetet i EU. Det är bara tillsammans i Europa vi kan möta framtidens problem.

Att gå med i Eurosamarbetet är vår viktigaste valfråga. 20 av 27 EU länder använder Euron som valuta. En stabil valuta, något svenska kronan inte är, som tappat ca 25% på tio år mot Euron och gjort svenskarna fattigare.

Dessutom finns inte Sverige med idag vid förhandlingsbordet när de viktiga ekonomiska frågorna avgörs i EU. Dit har bara Euroländer tillträde.

Liberalerna var tidiga på 80-talet med att driva att Sverige skulle gå med i EU. Och redan 1999 att vi skulle gå med i Nato. Med införandet av Euron blir vi fullvärdiga medlemmar av det europeiska samarbetet.

Karin Karlsbro (L)

EU-parlamentariker

Första namn på Liberalernas lista

Tommy Rydfeldt (L)

Kommunpolitiker

Kungsbacka

ANNONS