Din tystnad kan ge kraft till det oönskade

Demokrati är utan tvekan det bästa samhällssystem som människan har utvecklat.

ANNONS

Demokratin bejakar det fria ordet, möjliggör argumenterande samtal och har en inbyggd mekanism att hela tiden utveckla samhället framåt utifrån de lärdomar och åsikter som flertalet har. En politisk majoritet vinner förtroende för de politiska visioner som presenteras och sedan följer verkställighet av dessa efter att valet resulterar i nytt politiskt styre. En avgörande del, för att demokratin ska fungera, är vikten av partiernas förmåga att vara lojala mot högre demokratiska värden. Det måste finnas en ömsesidig respekt för hur vi kommunicerar för våra politiska ståndpunkter och, framför allt, säkerställer att den som är mottagare av den också vem som är avsändaren.

ANNONS

Demokratin kan beskrivas som en kropp och lojaliteten, samt de givna normerna, är dess benstruktur som håller just den kroppen upprätt. Om politiska företrädare vacklar i var de röda gränserna går riskerar vi en politisk benskörhet som får kroppen att sjunka ihop. En demokrati som sjunker ihop och förlorar mark öppnar upp för samhällsförändringar som kan få mycket stora konsekvenser. Konsekvenser som vi inte alltid upptäcker i tid och tyvärr reagerar på för sent.

EU-valet handlar för socialdemokratin om sammanhållning och demokrati i en föränderlig värld där demokratiska värden utmanas på många olika sätt, även här i Sverige.

Socialdemokraternas lojalitet gentemot demokratiska värden ligger som en grund för allt vårt politiska arbete.

Nu har förtidsröstningen börjat och din röst är betydelsefull. Din tystnad kan ge kraft till det oönskade. Gör något stort och stå upp för sammanhållning och vår älskade demokrati.

Ermin Skoric (S)

ANNONS