Det händer i Kungsbacka – och det är oacceptabelt

Föreställ dig en äldre person som på grund av ålderns höst måste förlita sig på en färdtjänst som kan ta denne till rätt plats för att klara av dagens kanske svåraste sak – ett läkarbesök.

ANNONS

Föreställ dig en ung vuxen som har en funktionsnedsättning som förhindrar den att gå eller röra sig utan hjälpmedel på längre sträckor och behöver färdtjänsten som en del av livets hjälpmedel för att kunna leva ett fullgott liv. Föreställ dig nu en förälder som behöver invänta färdtjänstbilen som ska köra ens lilla barn till fritids eller från fritids till hemmet. Barnet kan inte prata, förstår inte varför den där bilen är sen och varför hela resan kanske ställs in. Man får vänta i kylan eller mörkret. Föräldrarna får inte vardagen att gå ihop. De kämpar i det tysta och inget händer. Detta har hänt och detta händer i Kungsbacka. Och detta är oacceptabelt.

ANNONS

Det är många olika nämnder i Kungsbacka kommun som har ansvar för många olika målgrupper som är beroende av färdtjänsten, unga som äldre. Individ och Familjeomsorg, Vård & Omsorg, Förskolan & Grundskola samt Gymnasium & Arbetsmarknad har alla målgrupper som behöver en fungerande färdtjänst för att får vardagen att vara uthållig.

Det behövs en översyn av upphandlingen och det snarast för att säkerställa att kravspecifikationerna är tydliga utifrån de behov som samtliga målgrupper har. Socialdemokraterna accepterar inte detta kaos som drabbar de svagaste i vårt samhälle. Det M-ledda styret behöver vakna upp ur sin politiska dvala och agera nu.

I december skickade Socialdemokraterna in en interpellation till ordförande i Nämnden för Teknik där vi kräver svar om hur vi säkerställer god kvalitet på den livsnödvändiga färdtjänsten. Vi räknar med tydlighet i besvarandet och att även andra ordförande i berörda nämnder tar sitt ansvar och lägger korten på bordet i debatten om hur framtiden ska se ut för alla de som har behov av och rätt till färdtjänst för att få en grundläggande livskvalitet.

Elisabeth Lyckevall (S), Nämnden för Teknik

Maj-Britt Rane Andersson (S), Nämnden för Individ och Familjeomsorg

Ermin Skoric (S), Nämnden för Vård och Omsorg

Johan Tolinsson (S), Nämnden för Förskola och Grundskola

ANNONS

Shabnam Zamani (S), Nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad

ANNONS