Det går att renovera utan att chockhöja hyran

En tickande social bomb. Så beskriver 21 forskare fenomenet med så kallade renovräkningar – renoveringar som innebär en så kraftig hyresökning att hyresgästen inte har råd att bo kvar. Men det finns saker att göra för att stoppa den här utvecklingen, skriver Ronny Bengtsson på Hyresgästföreningen.

ANNONS
|

De 21 forskarna pekar en utveckling där renovräkningar, inte minst i städernas miljonprogramsområden, helt håller på att urholka människors rätt till en trygg bostad. När renoveringar leder till höga hyreshöjningar så tvingas människor tvingas flytta för att de inte har råd med hyran. Det här är problem vi på Hyresgästföreningen länge har påtalat.

Runt om i landet ser vi många exempel på denna utveckling. Under våren har Svea hovrätt vid flera tillfällen givit västsvenska fastighetsägare rätt att höja hyran med omkring 50–60 procent efter renovering. Tyvärr är hyresgästernas möjligheter till inflytande vid renoveringar minimal och hyresgästerna i vår del av landet är inte ensamma om att ha lagstiftningen emot sig. Domsluten blir nästan alltid till fastighetsägarnas fördel.

ANNONS

Dagens problem med renovräkningar är resultatet av ett skevt skattesystem som inte stimulerar långsiktigt underhåll och som snålar med statligt stöd för omfattande renoveringsarbeten till hyresrätten. Och samtidigt som staten inte verkar ha några problem med att ösa pengar över det ägda boendet - som stöttas med bland annat rot- och ränteavdrag - verkar staten ha övergett hyresrätten.

Det här är våra förslag på hur lagstiftningen borde förbättras:

  • Ett statligt stöd till energieffektivisering och upprustning av bostadsbeståndet.
  • Stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering.
  • Skattefria underhållsfonder

Renoveringar är en naturlig del av bostadens livscykel men det går att renovera utan chockhöjningar av hyran. Människor ska inte behöva lämna sina hem för att de inte har råd med hyran. Det riskerar att permanenta den allvarliga bostadssegregation vi redan har. Det här är ett problem som måste lösas.

Ronny Bengtsson, regionordförande Hyresgästföreningen Västra Sverige

LÄS MER:Arbetet med 66 nya bostäder i norra delen av kommunen igång: ”Viktigt område”

LÄS MER:Politikern ryter till efter trafikkaoset: ”Någon blir allvarligt skadad”

LÄS MER:Varningen: Kungsbacka kan bli för dyrt för vanligt folk

ANNONS