Det finns en ljus framtid – vi har det i egna händer

Utbildning och kunskap är nyckeln till vår framtid!

ANNONS
|

Det pågår en industriell revolution i Sverige här och nu! Detta är lätt att glömma i all eländesrapportering om krig, flyktingar, skenande inflation och prisökningar, räntechocker mm. Kraven är högljudda om bidrag för allt och kostnadskompensation för ännu mer. Diagnoserna duggar tätt och alla sägs må dåligt. Offerkoftan har sällan känts så passande.

Men se möjligheterna! Det har sällan skapats så många nya jobb i Sverige som nu. Vår industrisektor omdanas; fordonsindustrin förändras i grunden genom utveckling och produktion av eldrivna bilar, lastbilar och flygplan. Nya batterifabriker med tusentals jobb etableras på olika håll i landet. Basindustrin med skog och stål genomgår stora förändringar, inte minst genom fossilfri produktion. Skogen ska användas inom byggbranschen, för nya produkter och tekniska textilier, inte eldas upp för att driva fordon. Våra mineraltillgångar kan göra oss mindre beroende av utländska intressen och skadliga produktionsmetoder. Energisektorn expanderar genom bygge och drift av nya produktionsenheter för fossilfri el. Allt detta genererar massor av nya jobb, framtidens jobb.

ANNONS

Med fler industrijobb följer automatiskt fler jobb i andra stödjande funktioner. Bostadsbyggande, service och handel av olika slag, transporter mm. Det ger fler i arbete, ökad sysselsättning och ökade skatteinkomster. Detta ger mer utrymme för den offentliga verksamheten med bas i vård, skola och omsorg. Vår självkänsla stärks.

Men förutsättningen är utbildade, kunniga människor på alla nivåer. Det härliga med detta är att vi har alla förutsättningar, här och nu. Människorna finns! Det är vår gemensamma skyldighet att ta tillvara vår inneboende potential. Ingen annan gör det åt oss. Vi måste göra det själva.

Utbildning och kunskap är nyckeln till vår framtid!

Tomas Thorvaldsson, pensionerad professor i Fysik, ledamot i Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien

LÄS MER:Här finns jobben i Kungsbacka 2023 – så ska du tänka kring ansökan

ANNONS