Bild: Mia Sandblom.
Bild: Mia Sandblom. Bild: Mia Sandblom

Delar inte uppfattningen att klubbhuset är i dåligt skick

Jag anser att det är markägarens ansvar (inte minst moraliskt) att åtgärda problem på mark och idrottsgård och visa att idrotten i kommunens södra delar också är viktig för ansvariga inom kommunens fritidsförvaltning, skriver Tore Johansson.

ANNONS

Jag skulle jag vilja kommentera en del av kultur- och fritidschef Ulrika Granfors synpunkter i artikeln den 13/3. Klubbhuset är enligt Granfors i ganska dåligt skick, en uppfattning som vi i föreningen inte delar. Ett klubbhus vars första del byggdes 1952 och där föreningen 1985 gjorde en tillbyggnad med nya lokaler samt totalrenoverade de gamla har och kräver givetvis en del underhåll.

Åsa IF har mellan åren 2001 och 2018 renoverat byggnaderna på Åsa IP och Åsa C, samt på Åsa IP byggt en paviljong för damfotbollen och ett materialförråd, för en sammanlagd kostnad på över 1,8 miljoner kronor (plus mycket ideellt abete) med eget kapital och inga bidrag från kommunen.

ANNONS

2019 gjorde vi en ansökan till kommunen om bidrag för installation av värmepumpar och ersättning för renoveringskostnad av ett duschrum. Resultat av ansökan blev inget bidrag. Ovanstående nämnda renoverings- och byggkostnader fanns med som bilaga i bidragsansökan 2019.

Vårt problem med klubbhuset, som står på ofri mark med Kungsbacka kommun som markägare, är att vi har begynnande fukt i ytterväggar och golv i källarens södra utrymmen. De lokaler som i första drabbas är omklädningsrummen åt söder. Anledning till fuktproblemen är att den asfalterade marken söder om klubbhuset lutar in mot huset och asfalten har släppt från husgrunden vilket gör att regnvatten rinner ner mellan grund och asfalt. Efter tillbyggnaden 1985 återställde Kungsbacka kommun, som markägare, området runt fastigheten och asfalterade gång och parkeringsytor. Jag anser därför att det är markägarens ansvar (inte minst moraliskt) att åtgärda problem på mark och idrottsgård och visa att idrotten i kommunens södra delar också är viktig för ansvariga inom kommunens fritidsförvaltning.

Jag antar att föreningsbidraget som Granfors syftar på är det aktivitetsstöd som utbetalas till alla föreningar med aktiva ungdomar upp till 20 år. Beträffande Åsa IF går ingen del av detta bidrag till några lokaler utan fördelas till 100 procent på fotbolls-, innebandy- och bordtennissektionerna och användas i den sportsliga verksamheten.

ANNONS

Mina synpunkter nämner jag som medlem i Åsa IF sedan 1974, som före detta kassör under 15 år och sedan 11 år medlem i det utskottet som ansvarar för lokaler och byggnader i föreningen.

Tore Johansson

Läs mer: Villkoret för att få bidrag – flytta in i tomma kommunlokaler

ANNONS