Därför varslar Kommunal om strejk

Kommunal har gått in i årets förhandlingar med rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen, bland annat genom att säkerställa att våra yrkanden inte är kostnadsdrivande.

ANNONS
|

Trots detta har SKR och Sobona vägrat att gå oss och medlemmarna i Kommunal till mötes. De är inte redo att garantera att lön betalas ut i tid, de säger nej till ett nytt och mer rättvist lönesystem och de vägrar förenkla processen för räddningstjänst och i LSS-verksamheter att kunna jobba arbetspass på upp till 24h. Det lämnar oss tyvärr med inget annat val än att varsla om strejk på Sveriges största kollektivavtal.

Men då behöver vi lösa den stora kompetensbristen i välfärden. Fler måste vilja arbeta inom svensk välfärd och det innebär att dessa jobb måste bli mer attraktiva. Men i dagsläget säger SKR och Sobona nej till sådant som är självklarheter för många andra på arbetsmarknaden.

ANNONS

I årets avtalsrörelse har Kommunal ställt krav på förändringar som skulle göra det mer attraktivt att vilja jobba i välfärden men som samtidigt är ekonomiskt försvarbara i en svår tid. Vi kräver att det blir mer ordning och reda i löneprocesserna, bland annat genom att ny lön ska betalas ut i tid. Man ska inte behöva vänta i flera månader för att få den nya, färdigförhandlade, lönen utbetald. Vi har också krävt att dagens lönesystem görs om, det är inte rimligt att medlemmarna, som går på Sveriges största kollektivavtal, inte har ett lönesystem som fungerar som det ska. Kommunal kräver att ett nytt lönesystem arbetas fram under avtalsperioden där kopplingen mellan lön och yrkesutveckling blir tydligare. Kommunal kräver också att möjligheten att arbeta arbetspass upp till 24 h, så kallade dygnspass, förhandlas om för verksamheter där det finns förutsättningar för det. Kommunal vill att man ska kunna arbeta dygnspass i dessa branscher givet att fack och arbetsgivare är överens lokalt.

Vi ska ha en hållbar välfärd för de som jobbar i den – därför måste villkoren för proffsen i välfärden bli bättre. Kommunals krav är rimliga och framför allt, inte kostnadsdrivande. Att SKR säger nej handlar mer om prestige och principer. Något som går ut över medlemmarna i Kommunal.

ANNONS

En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera för medlemmarnas bästa.

Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal

Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst

Peter Johansson, ordförande Kommunal sektion Kungsbacka

ANNONS