Dags att Halland tar ett kliv in i den framtida vården

Halland – bästa livsplatsen!
För oss Socialdemokrater är det självklart att Hallänningen ska ha möjlighet att bo och verka i hela Halland.

ANNONS
|

Vi måste ta vara på den styrka som finns utanför våra städer. Styrkan och viljan för ett levande Halland finns, vilket vi inte minst kunde se under pandemin. Människor sökte sig i allt större utsträckning ifrån städerna, då möjligheterna till distansarbete ökade. Detta måste vi ta vara på!

Men ska vi kunna det behövs också en god samhällsservice i hela regionen. Om du behöver vård så skall den finnas nära dig. Ny teknik och kunskap gör detta möjligt.

Dock har den styrande Moderatledda alliansen under åren stängt ner ett antal filialer primärt på landsbygden, vilket snarare försämrat samhällsservicen på landsbygden.

ANNONS

Vi Socialdemokrater är med och driver på för en omställning av både organisation och arbetssätt i vården. Vi lägger motioner till regionfullmäktige, vi väcker initiativärenden i regionstyrelsen och driftnämnder.

En jämlik, god och nära vård är målet – vilket innebär att vård av god kvalitet skall finnas, där människor lever och bor. Det ska vara möjligt att må bra och leva i hela Halland!

Det är nu dags att vi i Halland tar ett stort kliv in i den framtida vården. Den jämlika, nära och goda vården som skall finnas där du bor och arbetar!

Jonas Strand (S)

Patrik T. Nilsson (S)

ANNONS