Alireza Sherzad.
Alireza Sherzad.

Dags att driva en politik som gynnar samhällets invånare

Alma Bernesson, ditt försvar av Moderaternas bostadspolitik lämnar mycket att önska.

ANNONS
|

Att påstå att Moderaterna i Kungsbacka inte gett något löfte om 30 procent hyresrätter är inte sanningsenligt. Inför valet 2022 kunde man läsa i Norra Halland om hur Lisa Andersson ville ha kvar det dåvarande kravet på 30% hyresrätter. Ändå byggs det nu ett helt nytt område, Voxlöv, med endast bostadsrätter. Den enda rättfärdiga beskrivningen är att Moderaterna har lurat sina väljare.

Att föra argumentet att bostadsbristen i Kungsbacka inte är allvarlig, eftersom unga så småningom återvänder efter att ha studerat, är kort sagt naiva. Kungsbacka förlorar arbetskraft och framtid i väntan på att unga “ska återvända”. Det är en förlust som vår kommun inte har råd med. Bostadsbristen i Kungsbacka är ett faktum och det är dags att Moderaterna tar ansvar. Det är dags att Moderaterna lever upp till sitt vallöfte.

ANNONS

Uppfattningen om att hyresrätter inte har någon plats i bostadsmarknaden är en snäv synvinkel. Hyresrätter är en nödvändighet för många som inte har möjlighet att köpa egna bostäder. Er satsning på ägarlägenheter och småhus ignorerar de faktiska utmaningarna som unga och låginkomsttagare står inför. Det ska finnas boende för den ensamma pensionären, för den som växt upp i Kungsbacka och just tagit studenten, och för undersköterskan som arbetar på vårt äldreboende. Kungsbackas invånare ska känna sig trygga med att Kungsbacka är vårat hem. I en rapport från riksbyggen framkommer det att nio av tio unga Kungsbackabor inte har råd att köpa sin bostad. Att föreslå att husägare ska hyra ut delar av sina bostäder som den enda lösningen på bostadsbristen är ett recept på otrygga och tillfälliga boendesituationer. Det är inte en hållbar strategi för att lösa bostadsbristen och inte heller vad Moderaterna lovade sina väljare i valet 2022.

För att uppmuntra tillväxt och en blomstrande framtid för Kungsbacka, är det dags att titta på vikten av att investera i fler hyresrätter. Denna bostadsform har potential att gynna både unga människor och kommunen som helhet.

Kungsbacka, en charmig stad i Hallands län, har på senare tid blomstrat som en populär plats att bo och arbeta i. Dess närhet till Göteborg, natursköna omgivningar och välmående samhälle gör det till en attraktiv destination. Men för att främja en varierad befolkningsstruktur och en dynamisk samhällsutveckling, är det nödvändigt att se närmare på behovet av att öka antalet hyresbostäder i Kungsbacka.

ANNONS

Det är dags att driva en politik som gynnar samhällets invånare i alla hörn. Det är dags att kommunfullmäktige tar sitt ansvar och håller sitt vallöfte. Frågan kvarstår; varför har Moderaterna i Kungsbacka brutit sitt vallöfte?

Alireza Sherzad

Internationell ledare SSU Halland och studieledare i SSU Kungsbacka

ANNONS