Dags att bryta bilberoendet i Kungsbacka

Vi måste våga prata om bilens plats i staden.

ANNONS
|

Sedan 1950-talet har våra samhällen byggts med bilen i fokus. Bilen har fått ett ständigt växande utrymme i våra städer med allt större parkeringsplatser och bilvägar som ätit upp vår närnatur och barnens lekmiljöer. Samtidigt är klimatutsläppen från biltrafiken ett stort problem. Nu måste Kungsbacka kommun ge oss ett bättre liv genom att underlätta för människor att bryta bilberoendet.

Många älskar sin bil. Den ger frihet – du kan åka vart du vill, när du vill, med eller utan packning.

Men idag vet vi att bilarna bidrar stort till klimatkrisen. Personbilstrafiken står för cirka 20 procent av klimatutsläppen i Sverige. Samtidigt släpper bilen ut hälsoskadliga partiklar. Bilen leder också till stillasittande och sämre hälsa. Barns säkerhet ökar när de inte behöver dela sin väg till skolan med bilar.

ANNONS

Det är dags att bryta vårt bilberoende i städerna. Det är helt orimligt att bilen ska ta så mycket plats i våra städer när den samtidigt skapar så många problem och orättvisa.

Vi föreslår att Kungsbacka kommun:

• Utvecklar en handlingsplan där kommunens samhällsplanering, infrastruktur och byggande bidrar till ett minskat bilberoende och ökad transporteffektivitet.

• Gör gång- och cykeltrafiken säkrare och mer attraktiv.

• Bygger och planerar så att människor enkelt når kollektivtrafiken.

• Skapar en fungerande marknad för parkering, där den som parkerar betalar den fulla kostnaden för sin parkering.

• Gör skolvägarna säkrare och mer framkomliga för barnen.

Bilen måste ta en mer måttlig plats i staden. Det är dags att bryta vårt beroende av bilen och skapa levande, gröna städer där människor får ett gott liv och enkelt kan ta sig fram – även utan bil. Kungsbacka kommun har en avgörande roll i det arbetet.

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka.

ANNONS