Susanne Andersson, SD.
Susanne Andersson, SD. Bild: Privat

Chefer måste ta ansvar för personal som missköter sig

Det är frustrerande att höra om enhetschefer som tillåter personal som missköter sitt arbete upprepande gånger, att fortsätta arbeta på våra äldreboenden.

ANNONS
|

Det kan orsaka problem för de boende som förlitar sig på professionell och ansvarsfull vård och omsorg. Man kan fundera på om det finns en konflikträdsla eller handlar det om personalbrist som hindrar cheferna från att ta tag i problemet.

Vi vill poängtera att det finns många medarbetare och chefer inom kommunens vård- och omsorgsboenden som gör ett fantastiskt jobb varje dag. Det är viktigt att behålla dessa duktiga medarbetare, men det är lika viktigt att göra sig av med dem som slarvar och missköter sitt arbete. Att ha medarbetare som inte gör sitt jobb påverkar inte bara de boende, utan även deras kollegor som får ta på sig merarbete och känner sig frustrerade över situationen. Det skapar en dålig stämning och en ogynnsam arbetsmiljö som inte precis lockar till sig nya duktiga medarbetare.

ANNONS

Det är också viktigt att påpeka att det finns en oroande tystnadskultur inom dessa verksamheter som gör det svårt att rapportera problem och misskötsamhet utan rädsla för repressalier. Detta förhindrar problem från att rapporteras till rätt instans, vilket leder till att problemen fortsätter. Detta visar på en bristande kultur inom vården och det är viktigt att personalen känner att de kan rapportera problem utan att känna rädsla eller riskera att förlora sitt jobb.

Cheferna måste ta sitt ansvar och agera mot personal som inte sköter sitt arbete. Det är också viktigt att bryta tystnadskulturen och se till att brister i vården tas på allvar. Vi i Sverigedemokraterna anser att förändring är nödvändig och kraven på vård- och omsorgsboenden måste höjas för att säkerställa en bättre vård för omsorgstagarna. Den personal som inte kan eller vill uppfylla dessa krav måste då eventuellt lämna sin tjänst för att ge plats åt någon som är villig att göra det på ett professionellt sätt. Detta för att skapa en hälsosam arbetsmiljö och säkerställa hög kvalitet inom vård och omsorg.

Susanne Andersson

Sverigedemokraterna

Kungsbacka

ANNONS