Centerpartiet: Släpp solelen fri!

Att bara öka produktion av el löser inte de utmaningar vi har, eftersom utmaningen ligger i kapacitetsöverföring, elnätet, skriver Rickard Nordin och Anders Eriksson, Centerpartiet.

ANNONS
|

Det finns utmaningar i svenska elsystemet. Larmrapporterna går täta. Debatten är dock helt skev. Att bara öka produktion av el löser inte de utmaningar vi har, eftersom utmaningen ligger i kapacitetsöverföring, elnätet. Dessa utmaningar kommer öka om vi bara fokuserar på stor produktion vid få platser i vårt land.

En enkel liknelse är att om kablarna är som sugrör är det svårt att duscha oavsett hur stor sjö sugröret är kopplat till. Det vi måste fokusera på är distributionen av den el som vi faktiskt producerar och har tillgång till, samt att tänka lokal energiproduktion, flexibilitet, effektivisering och lagring.

Förutom nya elkablar för att lösa överföringen ifrån vattenkraften och kärnkraften till de platser i landet där brister kan uppstå, bör man även tänka lokal produktion. Solceller har en klart större potential idag än vad de användas till. Vi kan klä taken och fasaderna med solceller. Dagens svårighet är att elnätet inte alltid kan ta emot energin eller att fastigheten inte alltid använder så mycket energi som den kan producera. Vilket leder till att optimala tak inte alltid maximeras för produktion.

ANNONS

Om fastighetsägare/föreningar skulle få bygga lokala nät där de delar med sig av solen både inom fastigheten och till grannen kunde fler tak utnyttjas bättre. Genom att använda de bästa taken och dela elen kan vi öka elproduktionen, minska sårbarheten och dessutom göra en god insats för den gröna omställningen.

Rickard Nordin (C)

Klimat- och energipolitisk talesperson

Anders Eriksson (C)

Energipolitisk talesperson Halland.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS