Henrik Oretorp och Peter Feuerbach, Centerpartiet Halland.
Henrik Oretorp och Peter Feuerbach, Centerpartiet Halland. Bild: Per Anger

Centerpartiet: Rent vatten kräver nya lösningar

Vatten är det viktigaste livsmedlet, inte bara för oss människor, utan även för djuren och växterna. Mycket av vårt dricksvatten används dock för helt annat, till exempel toaletter och som industriellt rengöringsvatten, skriver Henrik Oretorp och Peter Feuerbach, Centerpartiet Halland.

ANNONS
|

Vattnet är nummer ett, men hur tryggas tillgången till det rena vattnet? Översvämning, övergödning, förorening, hoten är många. Därför måste vi uppmuntra till nya innovativa lösningar. Vatten är det viktigaste livsmedlet, inte bara för oss människor, utan även för djuren och växterna.

Mycket av vårt dricksvatten används dock för helt annat, till exempel toaletter och som industriellt rengöringsvatten. Ett annat bekymmer är den ökade andelen hårdgjorda ytor i tätorter. Regnvatten kan inte längre sippra ner i jorden, utan tvingas ut i underdimensionerade dagvattenledningar, vilket resulterar i översvämningar.

Vi måste utveckla teknik så att vatten från tak och hårdgjorda ytor kan användas till att spola toaletter och som tekniskt vatten hos företagen. Det finns goda exempel, men om dessa ska spridas i större skala eller stanna kvar på ruta ett, beror på vårt personliga engagemang, oavsett om man är privatperson, myndighetsperson eller företagare. Först när alla börjar dra åt samma håll, kan det bli förnyelse på riktigt.

ANNONS

Ett exempel på hur nya och innovativa lösningar bidrar till renare vatten är den på 90-talet starkt övergöda Laholmsbukten. Jordbruket förändrade sin odling och började anlägga våtmarker för rening. 20 år senare ledde detta till att övergödningen i våra jordbruksåar började sjunka. Laholmsbukten är därför idag, ett i stort sett friskt hav.

Vi måste både våga och vilja prova nytt. Centerpartiet i Halland kommer därför fortsätta att hålla vattenfrågorna högt på hållbarhetsagendan.

Henrik Oretorp

Ordförande Centerpartiet Halland

Peter Feuerbach

Politisk talesperson för vattenfrågor i Centerpartiet Halland

ANNONS