Bygg mer konventionell kärnkraft

Eftersom vi förtida har lagt ner kärnkraft på flera ställen finns redan lämpliga placeringsorter i södra Sverige med tillhörande infrastruktur, skriver Tomas Thorvaldsson (KD) och Larry Söder (KD).

ANNONS
|

Att vi behöver massor av ny fossilfri el har inte undgått någon. Allt för att tillgodose jämn, stabil, fossilfri och billig el till våra hem och våra industrier; det som förut varit vårt lands stora konkurrensfördel och som vi taget för givet. Detta behövs så fort som det bara går. Dessutom förutspås en fördubbling av vår nuvarande förbrukning för att möta framtidens behov.

Om man satsar på konventionell kärnkraft, det finns ett stort antal fungerande kärnkraftverk runt om i världen, kan man förkorta typgodkännande och tillståndsprocesser avsevärt. Välj någon typ som redan finns och som har bevisat goda driftegenskaper.

Eftersom vi förtida har lagt ner kärnkraft på flera ställen finns redan lämpliga placeringsorter i södra Sverige med tillhörande infrastruktur i form av vägar, rutiner för transport av bränslen och avfall, kontaktpunkter och elledningar, skyddszoner etcetera. Inte minst finns lagar, rutiner och fungerande system för finansiering för hur man tar om hand avfall och byggnader när reaktorerna nått slutet av sin livslängd. Man behöver inte uppfinna hjulet igen. Det behövs i detta akuta läge ingen ny forskning på kommande generationer av kärnkraft; det kan komma i lämplig tid när allt är utprovat och klart.

ANNONS

Som grädde på moset ger byggnation av ny kärnkraft upphov till många nya arbetstillfällen, både under byggtiden och vid drift. Detta behövs alltid.

Livet är komplicerat. Men vi behöver inte göra det mer komplicerat än nödvändigt. Hjulet är redan uppfunnet. Bygg beprövad konventionell kärnkraft på de lediga platser som uppstått vid den förtida nedläggningen av svenska reaktorer, till exempel vid Ringhals.

Tomas Thorvaldsson (KD), pensionerad professor i fysik

Larry Söder (KD), riksdagsman Halland

LÄS MER:Reduktionspliktens dilemma

LÄS MER:Här ska rivningsavfallet lagras – ny jättebyggnad för strålande avfall

LÄS MER:Så gick det till när Ringhals 4 torrkokade sönder

ANNONS