Böcker behövs för fantasin

Bibliotek behöver vuxna som hjälper barn och unga att hitta rätt i litteraturen, skriver debattören Elina Engler.

ANNONS
|

När jag går till biblioteket så finns det nästan inga böcker som intresserar mig. För det första så finns det inte någon vuxen där som kan hjälpa mig att hitta det som skulle intressera mig. Och för det andra så när jag ska låna en bok så vet jag inte hur man gör så jag får oftast bara ta boken med mig och skriva mitt namn och vilken bok jag har lånat på en pappersbit. Jag tycker att vi behöver någon vuxen som alltid finns i biblioteket för att hjälpa oss. Som även vet hur allting funkar där.

Att fixa allt det här kommer vara väldigt dyrt, men det är värt det, för att om barnen inte läser vad händer då?Jo, det ska jag säga. Barnen behöver böcker för att få fantasi och skaffa ett större ordförråd. Barn kommer annars att sitta fast vid sina datorer hela dagarna. Barn måste komma bort från skärmar minst 3 timmar per dag och om folk inte läser så stoppas din mentala hjärnprocess.

ANNONS

Om vi läser då blir vi smartare. Och slutligen om man inte läser så tappar man hjärnkapacitet och om man läser så får man mer hjärnkapacitet. Nu har det utförts en utredning på hur skolbibliotek ska vara. Jag vill att det ska vara bemannat och det här hoppas jag ska vara klart till 2022. Det kommer att kosta runt en halv miljard att anställa nya bibliotekarier till alla skolor.

Elina Engler

ANNONS