Bilfientligheten går före allt annat

För oss andra är en lättillgänglig innerstad inte bara miljövänlig utan också nödvändig, skriver Franklin Eck (M) i en replik.

ANNONS

Svar till Britt Tönnberg och PA Landström, 26 maj.

Ett par socialdemokratiska debattörer insisterar på att Borgmästarbron skall vara bilfri. Lyckligtvis har de inte fått sin vilja igenom. De tillhör ett antal ”miljövänner” som gör allt för att försvåra för bilisterna i Kungsbacka innerstad. De bortser från den trafikinfarkt som varit förhärskande för Kungsbacka innerstad under hela tiden som Borgmästarbron varit avstängd. De bortser totalt från ytterområdenas behov av bilen som transportmedel för att kunna handla, besöka Fyren eller stadshuset och delta i aktiviteter i innerstaden. Bilfientligheten går före allt annat. Man får förmoda att de båda S-debattörerna har gång- eller cykelavstånd till innerstaden.

Men för oss andra är en lättillgänglig innerstad inte bara miljövänlig utan också nödvändig.

Franklin Eck (M)

Släp

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS