Beslutet är inte till för att göra besparingar

Det finns några saker att klargöra i debatten som har gått varm, om beslutet i Nämnden för Vård och Omsorg att ta fram en vägledning om skälig levnadsnivå.

ANNONS
|

Många har påstått mycket om beslutet, tyvärr dock inte alltid sanningsenligt. Beslutet togs av primärt två skäl, det första är att uppdatera den tidigare vägledningen enligt gällande lagstiftning och domslut, den andra att normen för insatser ska ligga i linje med vad den absoluta majoriteten av alla hemtjänsttagare vill ha. Beslutet är inte till för att göra besparingar utan för att använda de varma händerna där de behövs mest.

När en person som är gift får hemtjänst och har en fullt frisk make/maka, får inte kommunen ge stöd för serviceinsatser, till exempel plocka ur diskmaskin eller dammsuga. Den nya vägledningen uppdaterar detta på grund av ett domslut att också inkludera vuxna barn som bor hemma eller sambos. Det är helt orimligt att inte alla i ett hushåll hjälper till med vanliga sysslor om en person t.ex. bryter en arm. Detta gäller inte vid stödinsatser som hygien eller annan omvårdnad. Det ska alltid utföras av professionella.

ANNONS

Det andra är att många insatser t.ex. dusch ofta avbokas. Då vill vi inte planera för fler duschar än vad som önskas. Vi vill vara mycket tydliga med att om en person har en livssituation som gör att den behöver fler insatser, så ska detta ges. Vägledningen är antagen utifrån vad som vanligtvis behövs och vad lagen säger. Återigen, det är alltid en individuell bedömning som ligger till grund för vilket stöd varje person får utifrån den personens behov.

Alliansen i Vård & Omsorg

Hravn Forsne (M), Ordförande

Monica Neptun (L), Vice-Ordförande

Bengt Alderin (C), Ledamot

Ulrika Högstrand (KD), Ledamot

ANNONS