Åke Eliasson (S) är före detta kommunalråd.
Åke Eliasson (S) är före detta kommunalråd. Bild: Tobias Sandblom

Arvodet för heltidspolitiker i Kungsbacka är orimligt

Den som får förtroendet att vara kommunalråd i Kungsbacka har ett stort ansvar och långa arbetsdagar. Man är alltid i tjänst och ställs ofta inför svåra beslut och ställningstaganden. Arvodet för förtroendeuppdraget skall därför vara rimligt så att det attraherar de bäst lämpade att vilja åta sig det.

ANNONS
|

Inför valet 2018 föreslog och beslutade den borgerliga majoriteten en arvodeshöjning med 18 procent för kommunstyrelsens ordförande! Socialdemokraterna motsatte sig höjningen.

Socialdemokraternas föreslår i en motion, som tas upp till debatt i kommunfullmäktige i april, att arvodet skall sänkas till den nivå som riksdagens ledamöter har och följa samma uppräkning. Ledamöterna i kommunfullmäktige, inklusive kommunalråden, skulle därmed också befrias från ansvaret att sätt sina egna löner.

Uppräkningen av kommunalrådens arvode följer årligen löneutvecklingen för SACO anslutna anställda i kommunen. För 2023 ökar arvodet med 2 215 kronor/månad. Klyftan ökar till vanliga löntagare i kommunen!

Åke Eliasson

Fd. oppositionsråd för Socialdemokraterna i Kungsbacka

ANNONS
ANNONS