Arena-satsningen kan bli en ekonomisk Svarte Petter

Erfarenheten säger att arena-satsningar ofta blir betydligt dyrare än kalkylerat, skriver Medborgerlig Samling, och varnar för att kommunen kan bli sittande med Svarte Petter.

ANNONS

Kungsbacka kommun planerar för en ny arena, en anläggning där både föreningar på amatör -och elitnivå ska kunna utöva sin sport inför publik. Arenan ska också kunna användas till andra evenemang. Självklart ska Kungsbacka kunna anordna tävlingar och andra arrangemang som kräver en arena. Det får dock inte bli så att kommunens skattebetalare får betala när inte kalkylerna går ihop.

Det förslag som ligger på bordet innebär att kostnaden för uppförandet av arenan bedöms landa på ca 550 miljoner. För en liten kommun som Kungsbacka är detta en stor utgift. Därutöver tillkommer även kostnader för den årliga driften som uppskattas till 18 miljoner per år. Denna siffra är dock mycket osäker och risken är överhängande att denna kostnad drar iväg ytterligare. Erfarenheten säger att liknande projekt ofta blir betydligt dyrare än kalkylerat.

ANNONS

Argumentet för en kommunägd arena är att det är en investering för kommunen, En investering som är ett risktagande med medborgarnas pengar med en förhoppning att det ska ge avkastning längre fram. Men investeringen kan gå riktigt dåligt, vilket fallet har varit i exempelvis Ystad, Kristianstad och Falkenberg. Med andra ord, all anledning att vara noggrann och försiktig.

Vi i Medborgerlig Samling prioriterar alltid kommunens kärnverksamhet som skola, omsorg och infrastruktur före stora arenaprojekt med tveksam nytta för kommuninvånarna. Allt som inte faller inom kommunal kärnverksamhet bör överlåtas åt den privata marknaden som bäst kan bedöma om verksamheten går att bedriva på affärsmässiga grunder.

Ola Billing

Mathias Bjerstaf

Christian Lundqvist

Medborgerlig Samling Väst

ANNONS