Bryggeri. Arkivbild.
Bryggeri. Arkivbild. Bild: Jenny Förander

Äntligen gårdsförsäljning, men varför fegar regeringen?

Centerpartiet har i 20 års tid drivit frågan om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Därför är vi glada över att det äntligen ser ut att kunna bli verklighet. Det vi däremot har svårt att förstå är att det tagit regeringen 1,5 år att bereda ett förslag som i slutändan präglas av dåliga kompromisser och stor ängslighet.

ANNONS
|

För ett par månader sedan läckte det ut att regeringen höll på att förbereda ett förslag som i praktiken skulle omöjliggöra gårdsförsäljning för flertalet bryggerier och samtliga destillerier. Så här i efterhand kan man förstås undra om det hela egentligen var en skenmanöver i syfte att minska kritiken emot det förslag som man egentligen planerade att presentera.

Det förslag som man nu lagt fram innehåller nämligen mycket långtgående restriktioner för den som vill bedriva gårdsförsäljning, vilket kommer innebära stora svårigheter för många företag. Det allra mest anmärkningsvärda är förslaget om att lagen ska gälla temporärt i sex års tid. Det innebär att företag som behöver satsa på lokaler och utrustning riskerar att stå med investeringar som därefter är värdelösa. Vilken bank vill låna ut pengar till en sådan investering?

ANNONS

Vidare föreslår regeringen att volymbegränsningarna för producenter skruvas åt jämfört med vad utredningen kom fram till. Detta är helt omotiverat. I stället för att sänka produktionstaken borde regeringen ha prövat att höja dem. De föreslagna volymtaken utestänger framgångsrika producenter och leder även till att företag hindras från att växa. Regeringen påstår att detta är en bedömning som gjorts utifrån ett EU-rättsligt perspektiv, men har inga som helst belägg för att så skulle vara fallet.

Helt utanför utredningens förslag har regeringen också lagt in antal påhittade krav under parollen ”roligare, men inte farligare”. Exempelvis tänker man ställa krav på att försäljningsstället ska informera om alkoholens risker och skadeverkningar i samband med köp. Detta är naturligtvis lika orimligt som om servitören på en restaurang måste inleda med en föreläsning om alkoholens skaderisker innan man presenterar vin- eller öllistan.

För Centerpartiet handlar gårdsförsäljning om att ge vingårdar, bryggerier och destillerier en möjlighet att stärka sina företag och utveckla sina bygder. Det är bra att regeringen nu går fram med ett förslag om gårdsförsäljning, men det är anmärkningsvärt att man inte vågar lägga fram ett mer liberalt och företagarvänligt förslag.

Än så länge har regeringen dock bara hållit en presskonferens medan den skarpa lagrådsremissen kommer att släppas först under semestern. Det ger ju ändå en möjlighet för regeringen att fortfarande skruva i förslaget. För inte kan man väl vara nöjd med det som nu har presenterats? Ifrån Centerpartiets sida är vi det i alla fall inte utan ser stora möjligheter till förbättringar.

ANNONS

Christofer Bergenblock (C) Riksdagsledamot, Halland

ANNONS