Bild: Jenny Ingemarsson.
Bild: Jenny Ingemarsson. Bild: JENNY INGEMARSSON

Äntligen blir det ett äldreboende i Anneberg

Under flera decennier har vi Socialdemokrater i Tölö-Älvsåker arbetat för att det skall byggas ett äldreboende i Anneberg. Att det nu äntligen verkar bli verklighet är mycket glädjande för oss men framförallt för invånarna i Anneberg/Älvsåker, skriver Renée Sylvan (S).

ANNONS
|

Under flera decennier har vi Socialdemokrater i Tölö-Älvsåker arbetat för att det skall byggas ett äldreboende i Anneberg. Att det nu äntligen verkar bli verklighet är mycket glädjande för oss men framförallt för invånarna i Anneberg/Älvsåker.

I början på 90-talet vid ett öppet dialogmöte med invånarna i Anneberg, vilket Socialdemokraterna arrangerade, framkom det tydliga önskemål om ett lokalt äldreboende. Vi har sedan dess arbetat för att kommunen skall bygga detta.

Vi Socialdemokrater har bland annat verkat för detta genom att motionera om ett äldreboende i kommunfullmäktige i Kungsbacka. Tyvärr röstade den Moderatledda majoriteten ner detta förslag. Våra politiker i nämnden för Vård & Omsorg föreslog under föregående mandatperiod samma sak. Även då röstade majoritet i nämnden, med Moderaterna i spetsen, ned vårt förslag.

ANNONS

Nu äntligen verkar det som Socialdemokraternas förslag bli verkligt. I Anneberg planeras ett kommundels-centrum med bostäder, mötesplatser, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende och förskola. Vi Socialdemokrater hoppas projektet går att genomföras och de boende i Anneberg och Älvsåkers behov äntligen blir tillgodosedda.

Renée Sylvan

Ordförande, Tölö – Älsvsåker Socialdemokratiska förening.

ANNONS