Anmärkningsvärt agerande i Kommunstyrelsen

I somras tillsatte regeringen en utredare för att se över svensk klimatpolitik. När rapporten var färdig stod det klart att utredarens åsikt var att Sverige varken kommer att nå egna mål eller kraven från EU med dagens politik. Ny politik är ett måste.

ANNONS
|

Kritiken mot regeringen och den nuvarande politiken som gör att man ”struntar” i att försöka nå de uppsatta målen inför 2030 är massiv och odiskutabel. Den moderate finansministern har presenterat en budget där det framgår att utsläppen beräknas öka med 4,8 till 8,7 miljoner ton fram till 2030.

Med detta som bakgrund tog Kommunstyrelsen i Kungsbacka sin budget för 2024 i tisdags. I den hittar man inte bara siffror utan också bland annat omvärldsbevakning och hur omvärlden påverkar Kungsbacka. I den omvärldsbevakningen hade tjänstepersonerna skrivit följande mening:

”När åtgärder för klimatanpassning nedprioriteras på nationell nivå riskerar det att leda till större kostnader på sikt, och som i högre grad får bäras av enskilda kommuner.”

ANNONS

Detta faktabudskap kunde varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna acceptera och meningen togs bort. Centerpartiet valde förvånande att gå hand i hand med Moderaterna och Sverigedemokraterna och även de röstade för att ta bort den text som handlar om hur klimatanpassning nedprioriteras på nationell nivå. Detta är synnerligen anmärkningsvärt då partiet nationellt, anser att Sverige för första gången på 20 år har Sverige en regering som aktivt höjer utsläppen. Centerpartiets partiledare anser att Sveriges klimatpolitik gått från att vara något som andra länder tagit efter, till en politik där klimatambitionerna avskaffats på ett halvår.

Det är inte första gången Centerpartiet i Kungsbacka väljer att gå emot sitt moderparti. I somras valde man att rösta mot sin egen nationella budget och neka tillfälligt stöd till de personer som har försörjningsstöd i Kungsbacka.

Det är inte heller första gången Moderaterna tar initiativ till att ta bort fakta som inte passar. I våras valde man att ta bort ett helt stycke i ett offentligt dokument som handlade om att det finns ekonomisk segregation i Kungsbacka, vilken man måste ta i beaktande vid kommunens samhällsplanering.

För Socialdemokraterna är miljöfrågan av yttersta vikt och detta är inget vi tar lätt på. Vi kommer att fortsätta att driva att de beslut som tas i kommunen ska vara faktabaserade, hållbara och långsiktiga.

ANNONS

Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp

Magdalena Sundqvist

Johan Tolinsson

Ann-Louise Lundqvist

Ermin Skoric

Shabnam Zamani

Lars Ericsson

ANNONS