Alliansen måste börja ta ansvar

Jo, ni i alliansen måste börja ta ansvar. Det handlar om vad ni beslutar och hur ni förmedlar vad våra tjänstepersoner ska ha för förhållningssätt när de tar beslut.

ANNONS
|

Inom Individ- och Familjeomsorg har det under hela förra mandatperioden varit hårda tag som gällt och retoriken från de styrande politikerna har varit ”vi måste plocka bort” och ”vi måste sluta göra”. När detta är det budskap som hela tiden basuneras ut i kombination med en utarmad budget, så är det klart att det blir det som utförs.

Vår kritik är med glasklarhet riktad mot den politiska styrningen där Liberalerna ingår. Vi är förvånade över den ansvarslöshet som Liberalerna visar i sin insändare. Återigen går Liberalerna på korståg mot Socialdemokraterna och pratar om önskan om detaljstyrning från vårt håll. Samtidigt håller ni med oss i sak och går in och river upp det beslut som ni anser tjänstepersonerna är skyldiga till.

ANNONS

Vi anser att Liberalerna med all önskvärd tydlighet är politiskt ansvariga för att beslut liknande detta tas i kommunen. Det här beslutet följer precis de signaler som de styrande skickar till våra tjänstepersoner, via budget och hård retorik. Nu är problemet i just den här frågan löst och vi skickar med glädje en röd ros till Liberalerna för snabbt agerande.

Magdalena Sundqvist, oppositionsråd (S)

Maj-Britt Rane Andersson, andre vice ordförande i nämnden för Individ och Familjeomsorg (S)

ANNONS