Maj-Britt Rane Andersson (S), Kungsbacka.
Maj-Britt Rane Andersson (S), Kungsbacka. Bild: Mats H Ljungqvist

Alla människor har någon gång behov av stöd och hjälp

När sommaren har infunnit sig är det lätt att glömma de politiska uppdragen man har!

ANNONS
|

Jag som nu fått uppdraget att vara 2:e vice ordförande i Nämnden för Individ och Familjeomsorgen (IF) kommer varje dag att tänka på vad vi arbetar med inom det området.

Individ och Familjeomsorgen har till uppgift att enligt gällande lagar och regler utreda behov, fatta beslut och vidtaga åtgärder, när det gäller barn som far illa och deras familjer, personer som behöver annat stöd och personer med missbruksproblem.

Alla människor har någon gång behov av stöd och hjälp från IF och omsorgen och måste gälla förebyggande och individuellt med utredningar och behandlingsarbete.

Man kan vara berättigad till insatser och bistånd enligt socialtjänstlagen i viktiga och sociala skeenden i livet.

ANNONS

Tillsammans med de olika vårdtagarna och familjerna är det viktigt att samarbeta med skola, polis, kultur och fritid samt organisationer som FUB med flera.

I Kungsbacka vill jag vara med att arbeta med en hög ambitionsnivå som förstärker det sociala arbetet med stora satsningar för barn med fysiska och psykiska funktionshinder och familjer som har stora behov av stöd.

Därför föreslår vi olika satsningar med insatser men tyvärr får vi inte igenom förslagen av majoriteten! Vår budget i Kommunfullmäktige den 14 juni i år hade hjälpt till med flera insatser!

Men vi socialdemokrater glömmer inte de personer som behöver stöd fast solen skiner eller det ösregnar i sommar vi kommer att synas och höras även i höst!

Maj-Britt Rane Andersson (S)

2:e vice ordf Nämnden för Individ och Familjeomsorg

Kommunfullmäktige ledamot

ANNONS