Agnetha Ernegård.
Agnetha Ernegård.

400 namn vill ha tillbaka varm mat till omsorgstagarna

2020 tog nämnden Vård & Omsorg beslut att sluta leverera varm mat till våra omsorgstagare med hemtjänst. 2022 införde Kungsbacka kommun det nya systemet.

ANNONS
|

Ingen information eller provsmakning gjordes vare sig av politiker, förvaltning eller omsorgstagare, före beslutet. Omsorgstagare och deras anhöriga blev upprörda och kritiken lät inte vänta på sig.

Leveranserna som förut varit varje dag, ändrades till en gång/vecka vilket fick som följd att omsorgstagarna blev utan det dagliga besöket, som många såg fram emot. Undertecknad blir kontinuerligt kontaktad av omsorgstagare sedan kylda maten infördes och det lokala partiet Kungsbacka Framtidsparti, arrangerade därför en demonstration utanför stadshuset i Kungsbacka 7 februari 2023.

Bakgrunden till demonstrationen var framför allt att ordföranden Hravn Forsne, men även nämndens övriga politiker, nonchalerat frågor från anhöriga som berörts av förändringen.

ANNONS

Vi påbörjade en namninsamling i samband med demonstrationen och vid ett par marknadsdagar har vi nu fått in drygt 400 namnunderskrifter vilka överlämnades till nämnden Vård & Omsorgs ordförande torsdagen 21 september.

Tilläggas kan att efter demonstrationen utlovade ansvariga politiker i nämnden med ordförande i spetsen en enkätundersökning för att få reda på vad omsorgstagarna tycker om kylda maten. Förvaltningen skulle själva ringa upp (är detta inte JÄV?) slumpvis 100 omsorgstagare och ställa frågor. Jag frågade om man kommer fråga om omsorgstagarna vill ha tillbaka varm mat med leverans varje dag? ”Nej” , blev svaret från förvaltningschefen Arian Fairly och samma svar gav även ordförande i nämnden Vård & Omsorg Kungsbacka.

Kvaliteten på undersökningen var undermålig och fick bakläxa. Om detta kan man läsa i ”Rapporten – Uppföljning digitala inköp och måltider 2023”. Av de 100 omsorgstagarna man utlovat att kontakta, kunde man endast presentera ca 70 svar. Man skall nu göra en ny utvärdering där resultatet skall presenteras för nämnden i april 2024. När denna nya utvärdering/undersökning görs, kräver vi i Kungsbacka Framtidsparti att den görs av ett etablerat och seriöst företag, som vet hur/vilka frågor som skall ställas och att man kontaktar ALLA som köper mat från kommunen.

ANNONS

Förhoppningsvis tänker man om då vi nu överlämnar dryga 400 namnunderskrifter, där man vill ha tillbaka varm mat till omsorgstagare. Avslutar med att det är bedrövligt att de som kämpat och betalt skatt i många år behandlas så illa.

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti

ANNONS