Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bo Brink (C), Christoffer Bergenblock (C), Fredrik Hansson (C) och Lisa Mogren (V). Bild: Pressbild
Bo Brink (C), Christoffer Bergenblock (C), Fredrik Hansson (C) och Lisa Mogren (V). Bild: Pressbild

Sveriges ekokommuner fyller en viktig funktion

För att möta utmaningarna inom miljöområdet tror vi alltjämt att den bästa vägen framåt är samarbete; över kommungränser, regiongränser och nationsgränser, skriver Bo Brink (C), Christofer Bergenblock (C), Fredrik Hansson (C), Lisa Mogren (V) och Yngve Kihlberg (C).

Föreningen Sveriges ekokommuner bildades i maj 1995 efter att landets dåvarande 20 ekokommuner såg ett behov av att samordna sig och utbyta tankar och idéer kring en miljömässigt hållbar utveckling av samhället. I centrum för hela hållbarhetsarbetet vid den tiden var Agenda 21 som hade antagits vid FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992.

Nu är det 2021, antalet ekokommuner har vuxit till 102 (samt 6 regioner) och dokumentet vi jobbar efter idag heter Agenda 2030. Syftet med vårt samarbete har däremot inte ändrats under den här tiden. Fortfarande handlar det om att främja utvecklingen av ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn, men självklart även med en tydlig koppling till social och ekonomisk hållbarhet.

Vad gör vi då inom samarbetet? ”Mycket prat och lite verkstad”, kanske någon tycker. Och så är det naturligtvis! Sveriges Ekokommuner är inte – och ska inte vara – en organisation som driver egna projekt eller verksamheter. Istället ska föreningen vara en tydlig röst i den lokala miljöpolitiken och en kunskapsförmedlare av goda exempel, samt bidra till erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna.

I Halland har samtliga kommuner – fram tills nu när Falkenberg väljer att lämna – varit medlemmar i Sveriges ekokommuner och av den anledningen har vi också haft ett särskilt stort utbyte oss emellan. Genom vårt gemensamma nätverk med politiker och tjänstepersoner har goda idéer som lyfts fram av en kommun även kunnat bli verklighet i andra kommuner. Just det är själva essensen i ett väl fungerande samarbete.

Visserligen har det gått 26 år sedan föreningen bildades, men det är ingen tvekan om att det fortfarande finns mycket kvar att göra inom hållbarhetsområdet. Även om utvecklingen inom många områden har gått i rätt riktning, så finns det stora utmaningar kvar att jobba med. Inte minst klimatet, vattenförsörjningen och den biologiska mångfalden hör till dessa utmaningar.

För att möta utmaningarna inom miljöområdet tror vi alltjämt att den bästa vägen framåt är samarbete; över kommungränser, regiongränser och nationsgränser. Och det är vår absoluta tro att Sveriges ekokommuner har en viktig funktion att fylla i det arbetet.

Bo Brink (C), Laholm

Christofer Bergenblock (C), Varberg

Fredrik Hansson (C), Kungsbacka

Lisa Mogren (V), Hylte

Yngve Kihlberg (C), Halmstad

Kontaktpolitiker för Sveriges Ekokommuner

Ladda ner Kungsbacka-Postens nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungsbacka-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.