Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bild: Rebecka Kvint Bild: Rebecka Kvint
Bild: Rebecka Kvint Bild: Rebecka Kvint

Omfattande nedmontering av strandskyddet

Vi anser att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår, skriver Eva Anani, Naturskyddsföreningen Kungsbacka.

Den nya strandskyddsutredningen föreslår till regeringen en omfattande nedmontering av strandskyddet, både längs små sjöar och vattendrag samt i kust- och skärgårdsområden. Förslagen innebär att vår allemansrättsliga tillgång till stränder är hotad och att skyddet för växter och djur minskar.

Exploateringen av våra stränder pågår hela tiden. Antalet dispenser från strandskyddsreglerna ökar varje år. Byggande på stränderna är en irreversibel process – de orörda stränderna går aldrig att få tillbaka. När fler stränder exploateras blir det svårare att hitta en ostörd strand för bad, friluftsliv och fiske och den biologiska mångfalden påverkas negativt.

Utredningens förslag riskerar också att minska den skyddade arealen i Sverige med tiotusentals km2 – i en tid då EU som FN ställer krav på att öka sitt skydd för att rädda den biologiska mångfalden. Även vår beredskap för klimatförändringar minskar eftersom oexploaterade stränder är en effektiv buffert mot översvämningar och häftiga regn.

Vi anser att det är oansvarigt att upphäva strandskyddet i så stor omfattning som utredningen föreslår. Vi är också kritiska till att utredningen inte lever upp till direktivet och presenterar förslag på en stärkt strandskydd i alla tätortsnära områden där obebyggda stränder redan är en bristvara. Vi vill ha ett stärkt strandskydd som värnar natur- och friluftsliv. Eventuella lättnader ska begränsas till glesbygden och förenas med stränga krav som värnar områden med höga naturvärden

Naturskyddsföreningen Kungsbacka

Eva Anani